PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ROSJA-UKRAINA. WOJNA? NOWA WOJNA? STARA WOJNA?
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Polska
 
2
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Polska
 
3
Akademia Sztuki Wojennej, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data nadesłania: 17-08-2022
 
 
Data akceptacji: 18-08-2022
 
 
Data publikacji: 18-10-2022
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz KOMINEK   

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Polska
 
 
SBN 2022;26(4): 11–20
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza polemologiczna konfliktu między Federacją Rosyjską, a Ukrainą. Główny problem badawczy określono w formie pytania: Czy analizowany konflikt można zaliczyć do starych czy nowych wojen? Celem pobocznym było wskazanie elementów charakterystycznych w zakresie tej analizy. Postawiono hipotezę, iż: Działania obecnie trwającego konfliktu ukraińsko-rosyjskiego noszą znamiona typowe dla nowych wojen na płaszczyźnie wpływu konfliktu na porządek międzynarodowy. W pracy zastosowano następujące metody badawcze: definiowanie, które pozwoliło na określenie jednoznaczności terminów; analizę i syntezę, które pozwoliły na odpowiednią interpretacje zastanych danych; indukcję i dedukcję, które pozwoliły na znalezienie odpowiedzi na rozważne w pracy pytanie badawcze. W pracy posłużono się także metodą analizy porównawczej w zakresie definicji dotyczących omawianego zakresu. Zastosowano również analizę źródeł, monografii, artykułów naukowych traktujących o badanej tematyce.
 
REFERENCJE (22)
1.
Ashraf, C., 2021. Defining cyberwar: towards a definitional framework, Defense & Security Analysis, 274-294.
 
2.
Duffield, M., 1998. ‘Post-modern confl ict: warlords, postadjustment states and private protection’, Michael Ignatieff, The Warrior’s Honor: Ethnic War and the Modern Conscience, London: Chatto & Windus, 1998.
 
3.
Gouré, D., 2020. Army’s Newest Long-Range Fires System Isn’t New, But It Will Be Effective.
 
4.
Gray, C., 1997. Post-Modern War: The New Politics of Conflicts, London and New York: Routledge.
 
5.
Hoffman, F., 2011. Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Potomac Institute for Policy Studies.
 
6.
Kaldor, M., 2012. New and Old Wars. Organised violence in a global era, 3rd Edition, Polity.
 
7.
Keen, D., 1995. ‘When war itself is privatized’, Times Literary Supplement.
 
8.
Khera, V., An Introduction to Open Source Intelligence (OSINT), https://cybersecurity-magazine. com/an-introduction-to-open-source-intelligenceosint, [accessed: 17.08.2022 r.].
 
9.
Kyiv Independent, https://twitter.com/KyivIndepe... =nAvvVHzYcbUiUHJDBvwXOQ, [accessed: 17.08.2022 r.].
 
10.
Liederman, K., 2012. Bezpieczeństwo informacyjne, Warszawa.
 
11.
Marriage, Z., 2016, Formal Peace and Informal War. Security and Development in Congo, Routledge.
 
12.
Marshal, N. V., 1984, “The Defense of Socialism: Experience of History and the Present Day,” Красная Звезда [Red Star], May 9, 1984; trans. Foreign Broadcast Information Service, Daily Report: Soviet Union, Vol. III, No. 091, Annex No. 054.
 
13.
Münkler, H., 2004. Wojny naszych czasów, Kraków.
 
14.
National Security Concept of Estonia 2017.
 
15.
NATO criticism, https://www.cnbc.com/2018/07/1...- enough-on-def.html, [accessed: 17.08.2022 r.].
 
16.
Rozmowa, https://ine.org.pl/rozmowa-z-d..., [accessed: 17.08.2022 r.].
 
17.
Russia moves troops, https://abcnews.go.com/Interna...- buildup/story?id=77165952, [accessed: 17.08.2022 r.].
 
18.
Sun Tzu, 2021. The Art of War, Penguin Books.
 
19.
The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols.
 
20.
War, https://www.dictionary.com/bro... [accessed: 17.08.2022 r.].
 
21.
Young, T., 2003. The Revolution in Military Affairs and Coalition Operations: Problem Areas and Solutions, Defense & Security Analysis Vol 9, No 2.
 
22.
Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов, http://kremlin.ru/events/presi..., [accessed: 17.08.2022 r.].
 
ISSN:2082-2677