PL EN
REVIEW
„NATO 2020 ASSURED SECURITY. DYNAMIC ENGAGEMENT (TH E ALBRIGHT REPORT)”, WITH AN INTRODUCTION AND EDITED BY ADAM DANIEL ROTFELD, POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH, WARSAW 2010
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Publication date: 2011-12-01
 
SBN 2011;1(1): 483–488
 
ISSN:2082-2677