PL EN
REVIEW
„THE POLITICAL SECURITY OF THE STATE. STUDY OF THE INSTITUTIONS’ FUNCTIONALITY ” BY SŁAWOMIR ZALEWSKI, WYDAWNICTWO AKADEMII PODLASKIEJ, SIEDLCE 2010
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-12-01
 
 
SBN 2011;1(1): 503-508
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top