PL EN
REVIEW
“INTERNATIONAL SIMULATIONS PROGRAMMING” (AUTHOR: M. SUŁEK)
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-10-03
 
 
SBN 2011;2(2): 337-339
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top