PL EN
REVIEW
„THE WORLD AGAINST CONTEMPORARY CHALLENGES AND TH REATS”, SCIENTIFI C EDITOR JANUSZ SYMONIDES, INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA, WYDAWNICTWO NAUKOWE SCHOLAR, WARSAW 2010
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-12-01
 
 
SBN 2011;1(1): 515-522
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top