PL EN
REVIEW
„TERRORISM. TH E NEW PARADIGM OF THE XXI CENTURY WAR” BY K. KAROLCZAK, BIBLIOTEKA WYDAWNICTWA NIEMCZYK I WSPÓLNICY, WARSAW 2010
 
More details
Hide details
1
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 
 
Publication date: 2011-12-01
 
 
SBN 2011;1(1): 493-496
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top