PL EN
REVIEW PAPER
THE SAFETY OF CRITICAL INFRASTRUCTURE IN THE LIGHT OF NEW THREATS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-10-03
 
 
SBN 2011;2(2): 305-319
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents legal acts regulating the protection of critical infrastructure, as well as objects of particular importance for the security and defense of the state in the light of new threats to infrastructure, especially terrorism and cyberterrorism.
 
REFERENCES (31)
1.
J. Adamski, Nowe technologie w służbie terrorystów, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007,
 
2.
Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, red. nauk. R. Jakubczak, J. Flis, Bellona, Warszawa 2006
 
3.
Cyberataki na polskie rejestry emisji CO2, „Gazeta Wyborcza” z 2 stycznia 2011 r.
 
4.
P. Cywiński, Amerykanie do domu!, „Wprost” z 20 lipca 2008 r.
 
5.
S. Dworecki, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 1994
 
6.
K. Głowacki, Straż wirtualna, „Polska Zbrojna” z 8 listopada 2009 r.
 
7.
D. Godlewska, A. Korus, Egzamin dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej okiem Polskiego Związku Pracodawców OCHRONA, „Ochrona Mienia i Informacji”, nr 6/2009.
 
8.
I. Jankowska, Współczesny terroryzm – największe zagrożenie bezpieczeństwa człowieka, (w:) Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, Józefów 2008
 
9.
B. Kędzia, Zabezpieczenia w dobie terroryzmu, „Zabezpieczenia”, nr 3 z 2007 r.
 
10.
Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie ochrony krytycznej infrastruktury informatycznej Ochrona Europy przed zakrojonymi na szeroką skalę atakami i zakłóceniami cybernetycznymi: zwiększenie gotowości, bezpieczeństwa i odporności, KOM(2009) 149, wersja ostateczna.
 
11.
P. Kościelniak, Idzie cyberepidemia, „Rzeczpospolita” z 21 grudnia 2010 r.
 
12.
S. Koziej, Terroryzm międzynarodowy, (w:) Współczesny wymiar terroryzmu. Przeciwdziałanie zjawisku, red. nauk. J. Gryz, R. Kwećka, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007
 
13.
A. Kraśnicki, Szczecin przeżył ciemność, „Gazeta Wyborcza” z 9 kwietnia 2009 r., Kto wpuścił wirusa Irańczykom, „Gazeta Wyborcza” z 17 stycznia 2011 r.
 
14.
W. Nowak, Siecioobrona, „Polska Zbrojna” z 16 sierpnia 2009 r.
 
15.
J. Nowak-Jeziorański, Polska wczoraj, dziś i jutro, Warszawa 1999
 
16.
J. Nowak-Jeziorański, Polska z bliska, Kraków 2003
 
17.
R. Omachel, W. Surmacz, Zarobić na strachu, „Newsweek” z 9 sierpnia 2009 r.
 
18.
R. Radziejewski, Pierwszy w „Stołecznej”, BOS Bezpieczeństwo–Ochrona–Systemy”, nr 4/1999.
 
19.
Rola instytucji rządowych i samorządowych w zakresie informowania obywateli o zagrożeniach terrorystycznych, komunikat z badań BS/163/2010, CBOS, grudzień 2010.
 
20.
Obrona Narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. Podręcznik dla studentek i studentów, redakcja naukowa R. Jakubczak, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004
 
21.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony, DzU nr 116 z 2003 r., poz. 1090.
 
22.
Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia.
 
23.
Z. Sobejko, Teoretyczne i praktyczne problemy ochrony infrastruktury krytycznej, (w:) Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego XXI wieku – inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki, redakcja B. Kosowski, A. Włodarski, Warszawa 2007
 
24.
Słownik języka polskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979
 
25.
M. Stankiewicz, Gwałtowny atak zimy sparaliżował Szczecin, „Rzeczpospolita” z 9 kwietnia 2009 r.
 
26.
Ustawa o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., DzU nr 114 z 1997 r., poz. 740.
 
27.
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r., DzU nr 89 z 2007 r., poz. 590.
 
28.
I. Walencik, Parlament i rząd tworzą coraz więcej złego prawa, „Rzeczpospolita” z 17 stycznia 2011 r.
 
29.
A. Walentek, Zbierać i analizować informacje, „Życie Warszawy” z 26 sierpnia 2006 r.
 
30.
Wytyczne ministra spraw wewnętrznych i administracji z 4 października 2007 r. w sprawie udziału Policji, Państwowej Straży Pożarnej i formacji obrony cywilnej w szczególnej ochronie obiektów.
 
31.
M. Zimny, Terroryzm samobójczy, Bellona, Warszawa 2006, s. 8.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top