PL EN
REVIEW PAPER
SECURITY OF THE ECONOMIC INTERESTS OF CONSUMERS
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Publication date: 2020-12-12
 
 
SBN 2020;18(2): 159-167
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An effective consumer protection policy ensures the proper and effective functioning of the single market. It aims to guarantee the rights of consumers vis-à-vis sellers and to provide increased protection for vulnerable consumers. Consumer protection rules have the potential to improve the market performance of the economy as a whole. They make markets fairer and, by better information to consumers, can lead to greener and more social market outcomes. Strengthening the position of consumers and effective protection of their safety as well as economic interests have become the main objectives of EU policy.
 
REFERENCES (16)
1.
Kieżel, E., 2007. Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej. Warszawa.
 
2.
Jurczyk, Z., Majewska-Jurczyk, B., 2015. Model ochrony konsumentów w Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 380.
 
3.
Jagielska, M., 2018. Prawa konsumenta w teorii i praktyce. [W:] Jagielska M., Podgórski K., Sługocka-Krupa E., Fras M. (red.). Warszawa.
 
4.
Maliszewska-Nienartowicz, J., 2003. Programy ochrony konsumenta w prawie Wspólnot Europejskich. ,SE 2003, nr 4.
 
5.
Mazuruk, P., 2011. Ochrona praw konsumenta w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do prawodawstwa Unii Europejskiej. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Nr 51.
 
6.
Żuławska, C., 1999. Komentarz do Kodeksu cywilnego. Zobowiązania. Księga III. [W:] G. Bieńka (red.). Warszawa.
 
7.
Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Ozimek, I., 2005. Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej. Warszawa.
 
8.
Łętowska, E., 2004. Europejskie prawo umów konsumenckich. C. H. Beck.
 
9.
Kurzyńska, A., 2007. Rękojmia a ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową porównanie sytuacji konsumenta pod rządami poprzedniej i obecnej regulacji prawnej. Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy, nr 1, s. 82, Legnica.
 
10.
Kierzyk, T., 2004. Odpowiedzialność za niezgodność produktu z umową. Rejent, nr 7.
 
11.
Kierzyklauk, T., 2002. Prawo konsumenckie. Legnica.
 
12.
ZBRKFK, 2000. Zespół Biura Rady Krajowej Federacji Konsumentów, System ochrony konsumentów w krajach Unii Europejskiej. Warszawa.
 
13.
Łętowska, E., 2002. Prawo umów konsumenckich. Warszawa.
 
14.
Dyrektywa EWG 93/13 z 5 kwietnia 1993 r. OJ L 95/29 z 21 kwietnia 1993 r.
 
15.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Dz. Urz. UE L 166 z 11.06.1998 r.).
 
16.
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top