PL EN
REVIEW PAPER
IED - A CONTEMPORARY THREAT TO CRITICAL INFRASTRUCTURE AND STATE SECURITY
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 
 
Publication date: 2017-12-01
 
 
SBN 2017;12(2): 305-333
 
KEYWORDS
ABSTRACT
IED - improvised explosive devices have been known for decades and were used in the 20th century. Their dynamic development has taken place over the last thirty years. IEDs have now become a new tool in the hands of terrorists and pose a threat to the security of European countries. The first part of the article presents the characteristics of the IEDs and their division, which is an experience from the war in Iraq and Afghanistan. In the following part, the threat posed by the use of IEDs in places of critical infrastructure in European countries is presented.
 
REFERENCES (14)
1.
AAP – 6 Słownik terminów i definicji NATO, 2014.
 
2.
Chmieliński M., Pałucha K., Zarys problematyki bezpieczeństwa transportu materiałów wybuchowychi przedmiotów z materiałem wybuchowym w portach Gdańska i Gdyni, „MateriałyWysokoenergetyczne” tom 7/2015.
 
3.
Doktryna AJP-3.15 (B) Allied Joint Doctrine for Countering − Improvised Explosive Device (CIED),May 2012.
 
5.
Klimentowski F., Niekonwencjonalne konstrukcje min pułapek oraz sposoby ich wykorzystaniaw Iraku, s. 7, Wrocław 2007.
 
6.
Materiały szkoleniowe „CIED”, kurs International Security Assistance Force, Afganistan 2010.
 
7.
Mazur L., IED bronią w rękach terrorystów (prezentacja), Świnoujście 2007.
 
8.
Michałowska G., Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 1996.
 
9.
Piątkowski K., Wojna nowego typu?, [w:] „Polska w Europie” nr 1, III 2002.
 
10.
Saska P., Improwizowane urządzenia wybuchowe stosowane w konflikcie irackim, „SzybkobieżnePojazdy Gąsienicowe” (24) nr 1, 2009.
 
11.
Saska P., Klimentowski F., Kowalczyk P., Charakterystyka improwizowanych urządzeń wybuchowychstosowanych w konflikcie irackim, „Zeszyty Naukowe WSOWL” nr 1 (147), 2008.
 
12.
STANAG 2370, Inter-service improvised explosive device disposal operations on multinationaldeployments - a guide for operators, Edition C, Version 1, Volume I & II, 2014.
 
13.
Szubrycht T., Analiza podobieństw operacji militarnych innych niż wojna oraz działań pozwalającychzminimalizować zagrożenia asymetryczne, [w:] „Zeszyty Naukowe AMW”, nr 1 z 2006 (164).
 
14.
Weapons Technical Intelligence (WTI), Improvised Explosive Device (IED) Lexicon, Departmentof Defence USA, 06. June 2007, s. 35.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top