PL EN
REVIEW PAPER
THE CAROUSEL FRAUD AND THE STATE FINANCIAL SECURITY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-12-13
 
 
SBN 2019;15(1): 373-384
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study analyzes one of the main economic crimes, which is tax fraud, and its impact on the level of economic security of the state. The problems of tax fraud and the mechanisms of the detection process and counteracting this criminal practice are presented.
 
REFERENCES (9)
1.
Ciekanowski Z., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa współczesnego państwa, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Rok VI, Nr 10, ISSN 20822677.
 
2.
Grabowski D., Niszczące oddziaływanie podatków i parapodatków na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, http://3obieg.pl/bezpieczenstw....
 
4.
Jasiński W., Modrzejowski W., Wiciak K., Przestępczość zorganizowana: fenomen, współczesne zagrożenia, zwalczanie, ujęcie praktyczne, wyd. WSPol., Szczytno rok 2013, ISBN: 978-83-7462-394-0.
 
5.
Piekarski T., Karuzele VAT zagrażają finansom państwa, http://www.rp.pl/ Opinie/302249961-Tomasz-Piekarski-Karuzele-VAT-zagrazaja-finansom-panstwa.html.
 
6.
Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020.
 
7.
Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 
8.
Stępniak M., Kancelaria Prawna Skarbiec, https://kancelaria-skarbiec.pl... karuzele-vat.html.
 
9.
Żurawicz B., Zrobili sztukę za dwa miliardy złotych, „Tygodnik Angora” 2018, nr 12 (25 marca 2018 r.).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top