PL EN
REVIEW PAPER
ANALYTICAL PRODUCT IN PERSONNEL RECOVERY OPERATIONS – CONCEPTUAL REFLECTIONS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2015-05-12
 
 
SBN 2015;7(1): 117-129
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Information analysis is the process of a multidimensional and multidisciplinary proportions. Its end result is a product analysis, which serves as an auxiliary in the decision-making procedure. ve correctness of the analysis may be the guarantor of optimality in many processes. One of them is a personnel isolated recovery operation. ve complexity of such an operation requires optimality in analytical product. In this article the author tries to present a conceptual method for creating analytical product and presented as useful in personnel isolated recovery operations.
 
REFERENCES (25)
1.
AJP-3.3.9 (SD-8), NATO Joint Doctrine for Personnel Recovery, MCASB, 2007.
 
2.
Analysis of Alternatives Handbook, Kirtland 2008.
 
3.
K. Falandys, Projektowanie i wdrażanie systemu odzyskiwania personelu (Personnel Recovery) w Polsce, Rozprawa doktorska, UKSW 2014.
 
4.
R.J. Heuer, Psychology of Intelligence Analysis, Columbia 1999.
 
5.
J. Huges-Wilson, Największe błędy wywiadów świata, Warszawa 2002.
 
6.
Jednostka Wojskowa NIL, http://www.special-ops.pl/leks...- nil.
 
7.
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku.
 
8.
Koncepcja i ogólne zasady funkcjonowania Narodowego Systemu Odzyskiwania Personelu Wojskowego, Ministerstwo Obrony Narodowej Sztab Generalny WP, Warszawa 2008.
 
9.
J. Konieczny (red.), Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych, Warszawa 2012.
 
10.
E. Kowalczyk, O istocie informacji, Warszawa 1981.
 
11.
A.M. Kwiatkowska, Systemy wspomagania decyzji, Warszawa 2007.
 
12.
P. Mickiewicz, System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach ustrojowych wybranych państw, Wrocław 2012.
 
13.
M. Minkina, Sztuka wywiadu w państwie współczesnym, Warszawa 2014.
 
14.
J. Muller, Informacja w cybernetyce. Informatyka, Warszawa 1974.
 
15.
T. Niewiński, SERE – czy to się uda?, http://lotniczapolska.pl/SERE-...- -to-sie-przyda,34632.
 
16.
Odzyskiwanie izolowanego personelu (DD/3.3.9), Ministerstwo Obrony Narodowej Sztab Generalny WP, Warszawa 2010.
 
17.
Operacje specjalne DD/3.5, DWSpec. 1/2011, Kraków 2011.
 
18.
F. Provost, T. Fawcett, Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji, Gliwice 2013.
 
19.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2002 r. w sprawie wymiany informacji istotnych dla bezpieczeństwa zewnętrznego i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Ustaw Nr 150, poz. 124.
 
20.
A. Stankiewicz, G. Indulski, Dopaść zabójców Piotra Stańczaka, http://polska.newsweek. pl/dopasc-zabojcow-piotra stanczaka,36674,1,1.html.
 
21.
R. Uesseler, Wojna jako usługa, Warszawa 2008.
 
22.
Wojskowa Formacja Specjalna GROM, http://grom.mil.pl/organizacja... organizacja.HTM.
 
23.
M. Wrzosek, Procesy informacyjne w zarządzaniu organizacją zhierarchizowaną, Warszawa 2010.
 
25.
Znaleźli ciało kapitana, http://www.tvn24.pl/wiadomosci...- wojsko-o-szczegolach-starcia-z-talibami,210609.html.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top