PL EN
REVIEW PAPER
SECURITY OF POLAND IN THE SYSTEMIC TRANSFORMATION PERIOD
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 
 
Publication date: 2011-10-03
 
 
SBN 2011;2(2): 229-238
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the social and political situation of Poland in the context of changes, resulting from the downfall of the so-called „Eastern bloc” after year 1989. Particular emphasis was put on the significance of the following historic events: dissolution of the Warsaw Pact; withdrawal of the Russian army from Poland; Poland becoming a member of the North Atlantic Treaty Organization and the European Union and the terrorist attack on World Trade Center of September 11th, 2001. In the context of these events, on the basis of source documents (assumptions, doctrines and strategies), the strategic directions of building of a state security system were presented.
 
REFERENCES (17)
1.
T. Jemioło, A. Dawidczyk, Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, AON, Warsaw 2008.
 
2.
E.A. Kołodziej, Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie: od globalizacji do regionalizacji, (in) D. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (ed.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warsaw 1997.
 
3.
S. Koziej, Ewolucja polskiej strategii obronności, (in) R. Kuźniar (ed.), Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warsaw 2001.
 
4.
J. Kukułka, Narodziny nowych koncepcji bezpieczeństwa, (in) J. Kukułka (ed.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej po zimnej wojnie, publishing house of Faculty of International Relations of Warsaw University, Warsaw 1994.
 
5.
R. Kuźniar, Niebezpieczeństwa nowego paradygmatu bezpieczeństwa, (in) R. Kuźniar, Z. Lachowski (ed.), Bezpieczeństwo Międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia-koncepcje- instytucje, Polish Institute for International Affairs, Warsaw 2003.
 
6.
„Monitor Integracji Europejskiej”, 2004 No. 70, p. 94-106 (http://www2.ukie.gov.pl).
 
7.
J.M. Nowak, Zmiany w NATO a polski interes narodowy, (in) R. Kuźniar, Z. Lachowski (ed.), Bezpieczeństwo Międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia-koncepcje-instytucje, Polish Institute for International Affairs, Warsaw 2003.
 
8.
Z. Nowakowski, Bezpieczeństwo państwa w koncepcjach programowych partii parlamentarnych w Polsce po 1989 roku, Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A., Warsaw 2009.
 
9.
S. Parzymies, Unia Europejska a bezpieczeństwo europejskie i globalne po 11 września 2001 roku, (in) R. Kuźniar, Z. Lachowski (ed.), Bezpieczeństwo Międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia – koncepcje – instytucje, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warsaw 2003.
 
10.
Z. Piątek, Wprowadzenie, (in) Z. Piątek (ed.), Narodowy System Pogotowia Kryzysowego, Defense Community Movement Association, Warsaw 2007.
 
11.
A. Sekściński, Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w XXI wieku, (in) P. Sienkiewicz, M. Marszałek, H. Świeboda (ed.), Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, Vol. I, Wydawnictwo AON, Warsaw 2010.
 
12.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warsaw 2007, (http://www.wp.mil.pl/pliki/Fil...).
 
13.
Strategie bezpieczeństwa narodowego Polski po 1989 roku. Part II, „Zeszyty Akademii Dyplomatycznej” 2004, No. 13.
 
14.
T. Szczurek, Konflikty zbrojne, Wydawnictwo WAT, Warsaw 2009.
 
15.
T. Szczurek, Problemy bezpieczeństwa przyszłości w kontekście rozwoju techniki militarnej, (in) E. Jarmoch, J. Jaroń, I.A. Trzpil (ed.), Ewolucja koncepcji natury ludzkiej w świetle nauk filozoficznych, psychologii, teologii i politologii, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
 
16.
J. Wojnarowski, Współczesne wyzwania i zagrożenia dla systemu bezpieczeństwa państwa, (in) Z. Piątek (ed.), Narodowy System Pogotowia Kryzysowego, Defense Community Movement Association, Warsaw 2007.
 
17.
Zagrożenie atakami terrorystycznymi w Polsce. Raport 2006 and Aneks do raportu 2007, Collective work issued by the Center for Strategic Studies and Forecasts of University of International Relations in Łódź.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top