PL EN
REVIEW PAPER
SUICIDAL FACE OF INSECURITY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2015-05-12
 
 
SBN 2015;7(1): 225-252
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the article author presents a wide scope perspective on suicide, understood as an apogee of unfriendly life-stand against oneself as it becomes the example of extreme form of existential insecurity. vere is a background for this conception evolving within a theme of diperent subjects in philosophy, psychology, sociology or culture studies. Main view on this suicidal notion is being described in historical perspective, since as the author argues, act of suicide is one of the more common phenomenon of human desperation in face of history. Position towards a suicide is a factor in many cultures describing, among the others, conditions of civilizations’ progress. Suicidology, a subject connected to bioethics (tanatology) considers the moral dilemmas linked to physical deconstruction of a human being in face of social analyses (in humanities) being done in relation to the issues of threat or annihilation of a human life. verefore, such discussion on this form of existential insecurity can be rationalized by arguments true for philosophy, sociology, psychology, and law. ve science and especially the social sciences consider a suicide as an act of aggression directed towards oneself and a conscious auto destruction contrary to the natural imperative ordering any life to live
 
REFERENCES (36)
1.
M. Adamkiewicz, Oblicza śmierci. Propedeutyka tanatologii, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2004.
 
2.
A. Alvarez, Bóg Bestia. Studium samobójstwa, przeł. Ł. Sommer, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1997.
 
3.
M. Andics, Suicide and the Meaning of Life, Penguin, London – Washington 1947.
 
4.
Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, PWN, Warszawa 1982.
 
5.
Św. Augustyn, Wyznania, Wydawnictwo Znak, przeł. Z. Kubiak, Kraków 1999.
 
6.
M. Aureliusz, Rozmyślania, przeł. K. Leśniak, PWN, Warszawa 1988.
 
7.
T.L. Beauchamp, Suicide in the Age of Reason, [w:] Suicide and Euthanasia: Historial and Contemporary Themes, pod red. B. Brody’ego, Kluwer Academic Publications, Dordrecht 1989.
 
8.
R. Benedict, Patterns of Culture, New American Library, Mentor, New York 1934.
 
9.
R. Benedict, Wzory kultury, przeł. J. Prokopiuk, PWN, Warszawa 1966.
 
10.
L. Binswanger, The Case of Ellen West, [w:] Existence, pod red. R. May i in., Harper & Row, New York 1958.
 
11.
B. Brandt, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, przeł. B. Stanosz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 
12.
F. Brentano, O źródle poznania moralnego, przeł. Cz. Porębski, PWN, Warszawa 1989.
 
13.
D.M. Buss, Psychologia ewolucyjna, przeł. M. Orski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 
14.
A. Camus, Mit Syzyfa i inne eseje, przeł. J. Guze, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa 1999.
 
15.
D. Cantazaro, Evolutionary Limits to Self-Preservation, „Ethology and Sociobiology” 1991, vol. 12.
 
16.
D. Cantazaro, Reproductive Status, Family Interactions, and Suicidal Ideation: Surveys of the General Public and Highrisk Group, „Ethology and Sociobiology” 1995, vol. 16.
 
17.
E.H. Carr, The Romantic Exiles, Penguin, Harmondsworth 1949, s. 389.
 
18.
T.L. Carus, O naturze rzeczy, przeł. G. Żurek, PIW, Warszawa 1994.
 
19.
J. Ciechanowicz, Droga geniusza, Nortom, Wrocław 1998.
 
20.
T. Czeżowski, Odczyty filozoficzne, wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1969.
 
21.
B. D’Arcy, Odrobina nadziei, przeł. J. i J. Grzegorczykowie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999.
 
22.
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przeł. I. Krońska, PWN, Warszawa 1984.
 
23.
J. Donne, Biathanatos, Fascimile Text Society, New York 1930.
 
24.
J.D. Douglas, The Social Meanings of Suicide, University Princeton Press, Princeton 1967.
 
25.
E. Durkheim, Le suicide: ètude de sociologie, Presses Universitaires de France, Paris 1960.
 
26.
M. Eliade, Joga. Nieśmiertelność i wolność, przeł. B. Baranowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 
27.
H. Elzenberg, Ahimsa i pacyfizm. Rzecz o gandyzmie, [w:] Pisma etyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.
 
28.
G.R. Fedden, Suicide, Simpson Edition, London−Toronto 1938.
 
29.
V.E. Frankl, Homo patiens, przeł. R. Czarnecki, Z. Jaroszewski, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1998.
 
30.
E. Frauwallner, Historia filozofii indyjskiej, przeł. L. Żylicz, t. 2, PWN, Warszawa 1990.
 
31.
J.G. Frazer, Złota gałąź, przeł. H. Krzeczkowski, PIW, Warszawa 1971.
 
32.
Z. Freud, Ego i id, [w:] idem, Poza zasadą przyjemności, przeł. J. Prokopiuk, PWN, Warszawa 1994.
 
33.
Z. Freud, Mourning and Melancholia, [w:] idem, Complete Psychological Works, pod red. J. Stacheya i in., Vol. XIV, Hogarth, London 1964.
 
34.
P. Friedman [red.], On Suicide – With Particular Reference to Suicide Among Young Students, Folkestone, New York 1967.
 
35.
E. Fromm, Anatomia ludzkiej destrukcyjności, przeł. J. Karłowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1999.
 
36.
E. Fromm, Szkice z psychologii religii, przeł. J. Prokopiuk, Książka i Wiedza, Warszawa 1966.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top