PL EN
REVIEW PAPER
THE KINGDOM OF SWEDEN NATIONAL DEFENSE DIRECTION SYSTEM
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2017-12-01
 
 
SBN 2017;12(2): 263-284
 
KEYWORDS
ABSTRACT
National security in the Kingdom of Sweden is considered in a comprehensive manner, covering both the military and non-military spheres. This perception of national security also affects the overall organization of Sweden's national defense, referred to as total defense. In its assumptions, the organization of total defense should enable the defense of the state against armed aggression, ensure sovereignty, protection of the population and the most important functions of the state in the event of armed aggression and / or war. The national defense system of the Kingdom of Sweden is considered to be one of the most efficient and best organized in the world. The aim of this article is to present the Swedish national defense management system, where the analysis covers both the central level (supreme control organs, departmental level) and the territorial level, including the military and non-military spheres.
 
REFERENCES (23)
1.
Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, LexisNexis, Warszawa 2005.
 
2.
Bożyk S., Konstytucyjny status monarchy w państwach skandynawskich (Dania, Norwegia, Szwecja),[w:] Konstytucja. Ustrój polityczny. System organów państwowych, red. S. Bożyk, A. Jamróz,wyd. Temida2, Białystok 2010.
 
3.
Försvaret av Sverige. Starkare försvar för en osäker tid, 15 maja 2014.
 
4.
Gotkowska J., Szwedzkie bezpieczeństwo w kryzysie, http://www.osw.waw.pl/pl/publi... [5 maja 2014 r.].
 
5.
Gotkowska J., Szwedzki szpagat. Polityka obronna Szwecji a region Morza Bałtyckiego, „Punktwidzenia” nr 33, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa, kwiecień 2013.
 
6.
Grzybowski M., Systemy konstytucyjne państw skandynawskich, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa2010.
 
7.
 
8.
 
9.
International CEP Handbook 2009. Civil Emergency Planning in the NATO/EAPC Countries,Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), Karlstad 2009.
 
10.
Kitler W., Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System, AON, Warszawa 2001.
 
11.
Kitler W., Obrona narodowa w wybranych państwach demokratycznych, AON, Warszawa 2001.
 
12.
Lundquist D., Swedish Security & Defence Policy 1990-2012. The transformation from neutralityto solidarity through a state identity perspective, Military Academy Karlberg, Stockholm 2013.
 
13.
Matyasik G., Wachowicz K., Szwecja stawia na Hemvarnet (Gwardię Krajową), http://www.obronanarodowa.pl/a..., [10 grudnia 2013 r.].
 
14.
Mazur S., Narodowe modele administracji publicznej, [w:] Administracja publiczna, red. J. Hausner,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 
15.
Moch N., Republika Federalna Niemiec, [w:] Organy doradcze głowy państwa właściwe w sprawachbezpieczeństwa, red. T. Kośmider, AON, Warszawa 2015.
 
16.
Moch N., Republika Francuska, [w:] Organy doradcze głowy państwa właściwe w sprawachbezpieczeństwa, red. T. Kośmider, AON, Warszawa 2015.
 
17.
Prokop K., Modele stanu nadzwyczajnego, wyd. Temida2, Białystok 2012.
 
18.
Sagan S., Organizacja parlamentu szwedzkiego – Riksdagu, „Przegląd Sejmowy” 2 (10)/1995.
 
19.
Sweden’s Defence Policy 2016 to 2020, http://www.government.se/globa... [28 sierpnia 2017 r.].
 
20.
Śmiałek W., Szwecja, [w:] Obronność i siły zbrojne w Europie, red. A. Ciupiński, K. Malak, AON,Warszawa 2005.
 
21.
The Ministry of Defence, Ministry of Defence, Stockholm 2013.
 
22.
Vägval i en globaliserad värld, Departementsserie 2013:33.
 
23.
Wiśniewski B., Doświadczenia z zakresu przygotowań obronnych wybranych państw, [w:] Kulturabezpieczeństwa. Nauka – praktyka – refleksje, red. B. Wiśniewski, J. Piwowarski, Wyższa SzkołaBezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2013.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top