PL EN
REVIEW PAPER
THE EXISTENTIAL PROBLEMS OF HUMAN SECURITY
 
More details
Hide details
1
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-12-01
 
 
SBN 2011;1(1): 117-125
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The universal issues of human security with related concerns are the main topic of this article. The main objective is to analyze the basic factors that influence human existence through this perspective. The author is searching for correlations between the nature of personal and structural security and the human identity understood holistically. Against this background, there are presented numbers of individual and social factors that influence the existential security of a person. Security is perceived here as a way of development of human abilities and desires. It is a process of active and creative adaptation to the generally understood life circumstances, behaviors and activities in the social environment playing important role in establishing the feeling of safety on the individual level.
 
REFERENCES (15)
1.
Z. Bauman, Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.
 
2.
Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Sic, Warszawa 2007.
 
3.
M. Cieślarczyk, Społeczeństwa i społeczności na przełomie wieków – od bezpieczeństwakultury do kultury bezpieczeństwa? (in:) Bezpieczeństwo w perspektywie socjologicznej,WBBS, Warszawa 2001.
 
4.
G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu, translation by B. Jóźwiak, Zyski i S-ka, Poznań2003.
 
5.
S. Dworecki, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, (in:) Słownik terminów z zakresubezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.
 
6.
E. Fromm, Rewolucja nadziei. Ku uczłowieczonej technologii, Rebis, Poznań 2000.
 
7.
E. Fromm, Ucieczka od wolności, Czytelnik, Warszawa 2000.
 
8.
F. Fukuyama, Globalizacja bez końca, „Gazeta Wyborcza”, 25-26 XI 2000.
 
9.
E. Goźlińska, F. Szlosek, Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego, Institutefor Technology of Operation, Radom 1997.
 
10.
J. Naisbitt and F. Fukuyama, Megatrend, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 
11.
J.A. Pielkowa, Pedagogika społeczna wobec zagrożeń współczesności, (in:) M. Plopa(ed.), Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, vol. I, ElbląskaUczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląg 2005.
 
12.
K. Popielski, Pytanie o człowieka, (in:) Człowiek–wartości–sens. Studia z psychologiiegzystencji, ed. K. Popielski, KUL, Lublin 1996.
 
13.
R. Rosa, Filozofi a bezpieczeństwa, Bellona, Warszawa 1995.
 
14.
M. Szymczak (ed.), Słownik języka polskiego, vol. I, PWN, Warszawa 1978.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top