PL EN
REVIEW PAPER
THE IMPACT OF TERRORIST THREATS ON INTERNATIONAL SECURITY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-10-03
 
 
SBN 2011;2(2): 265-293
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Terrorism has become part of our everyday life, it is unlikely that it will be completely eradicated. It remains the main threat not only for one country, but for the entire globe. It is inextricably linked with the civilization of the 21st century. Therefore, it is extremely important to be ready to attack. The fact that this phenomenon does not occur in a given country cannot be a guarantee of its security. On the contrary, terrorists very often choose new places, hit places where no one expects them. Participation in anti-terrorist coalitions and military alliances has its advantages and disadvantages, it can deter terrorists and be a bait for them. Membership in international organizations, in addition to the benefits of security guarantees, also carries the risk of aggression by hostile groups. However, neutrality is not a guarantee of security. Terrorism, which has an international scope, can be most effectively combated also through international cooperation.
 
REFERENCES (28)
1.
T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 
2.
K. Bałon, J. Dołęga, R. Tarnogórski, Akt terrorystyczny w Nowym Jorku oraz Waszyngtonie dnia 11 września 2001 roku. Aspekty prawnomiędzynarodowe, „Biuletyn” (PISM), Seria Z, nr 23 – 2001.
 
3.
A. Bińczyk-Missala, „Wojna z terroryzmem” a prawa człowieka. Wnioski dla Polski, „Biuletyn” (PISM), nr 71(411), grudzień 2006.
 
4.
B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i kontynuacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 
5.
W. Dielt, K. Hirschmanm, R. Tophover, Terroryzm, PWN, Warszawa 2009.
 
6.
P. Dyrus, F. Jasiński, Walka z terroryzmem międzynarodowym, Studio STO, Bielsko- -Biała 2005.
 
7.
B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, Świat Książki, Warszawa 2001.
 
8.
J. Horgan, Psychologia terroryzmu, PWN, Warszawa 2008.
 
9.
B. Górka-Winter, E. Poseł-Częścik, Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej (I), „Biuletyn” (PISM), Seria Z, nr 11 – 2001.
 
10.
B. Górka-Winter, NATO w koalicji antyterrorystycznej, „Biuletyn” (PISM), Seria Z, nr 87 – 2002.
 
11.
B. Górka-Winter, Plan Unii Europejskiej zwalczania terroryzmu (25 marca 2004 r.), „Biuletyn” (PISM), nr 13(201), marzec 2004.
 
12.
V. Grotowicz, Terroryzm w Europie Zachodniej, PWN, Warszawa–Wrocław 2000.
 
13.
J. Jałoszyński, Współczesny wymiar antyterroryzmu, TRIO, Warszawa 2008.
 
14.
W. Kopaliński, Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku, PWN, Warszawa 1999.
 
15.
Ł. Kulesa, Zwalczanie terroryzmu a prawo międzynarodowe, „Biuletyn” (PISM), nr 19(207), maj 2004.
 
16.
Ł. Kulesa, Operacja Unii Europejskiej w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, „Biuletyn” (PISM), nr 42(230), wrzesień 2004.
 
17.
Ł. Kulesa, Zamach terrorystyczny z 7 lipca 2005 r. w Londynie, „Biuletyn” (PISM), nr 54(299), lipiec 2005.
 
18.
K. Liedel, Piasecka P., Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu, Oficyna Wydawnicza Adam, Warszawa 2004.
 
19.
K. Łastawski, Historia integracji europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 
20.
W. Malendowski, Rola ONZ w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, (w:) Stosunki międzynarodowe, red. W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz, Atla2, Wrocław 2004.
 
21.
W. Malendowski, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, (w:) Stosunki międzynarodowe, red. W. Malendowski, Cz. Mojsiewicz, Atla2, Wrocław 2004.
 
22.
E. Małuszyńska, B. Gruchman, Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2007.
 
23.
R. Niedźwiecki, Współczesny terroryzm. Jakie strategie zwalczania?, „Zeszyty Naukowe AON”, nr 4(69), 2007.
 
24.
E. Poseł-Częścik, Strategia bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Polski, „Biuletyn” (PISM), nr 49(237), listopad 2004.
 
25.
J. Rybak, Eksportowi żołnierze, (w:) „Żołnierz Polski”, nr 1-2, styczeń-luty 2003.
 
26.
D. Szlachter, Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej – nowy impuls, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 
27.
R. Zięba, Wspólna polityka zagraniczna, WAiP, Warszawa 2007.
 
28.
M. Zimny, Terroryzm samobójczy, Bellona, Warszawa 2006.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top