PL EN
REVIEW PAPER
USE OF DOGS IN CRISIS MANAGEMENT OPERATIONS
 
More details
Hide details
1
Szkoła Doktorska, Akademia Pomorska, Polska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Submission date: 2022-12-20
 
 
Final revision date: 2022-12-28
 
 
Acceptance date: 2022-12-28
 
 
Publication date: 2022-12-28
 
 
Corresponding author
Patryk Andrzej TOCZYŃSKI   

Szkoła Doktorska, Akademia Pomorska, Słupsk, Polska
 
 
SBN 2022;26(4): 73-88
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The purpose of this paper is to present the essence of the use of dogs and their role in crisis management operations in Poland. The following research questions have been defined: in what type of crisis management activities are dogs used in Poland?, what is the role of dogs in crisis management activities?, what is the speciality of dogs used in crisis prevention activities? The hypothesis is that dogs are used in crisis management activities, supporting state services and rescue entities in the resolution of crisis situations. A documentary research method was used to analyse the literature and legislation on the use of dogs in uniformed and rescue services. From the qualitative research the method of observation of the process of training and use of dogs for the needs of the Border Guard and rescue dogs (field and water rescue) from the area of Pomeranian voivodeship was used. The following conclusions can be drawn from the research: In Poland, dogs are used in such activities as anti-terrorist protection, rescue operations or ensuring public safety and order. These activities are part of controlling a crisis situation. The maintenance and training of dogs for uniformed service and rescue tasks is costly and time-consuming. However, service and rescue dogs perform a range of tasks that significantly support the activities of emergency response (crisis management) actors. The research carried out represents a novelty in the field of security sciences because the subject of the use of dogs for national security purposes has not been popular in the scientific community so far. This is reflected in the scarce literature on the subject. It seems worthwhile to continue research in the field of service and rescue cynology because of the important role played by dogs in entities responsible for security in Poland.
 
REFERENCES (30)
1.
Jezierski, T., 2011. Psy w służbie policji, wojska i ratownictwa. Przegląd Hodowlany nr 11/2011, s. 4-8.
 
2.
Greatbatch, I., Gosling, R. J., Allen, S., 2015. Quantifying Search Dog Effectiveness in Terrestial Serach and Rescue Environment. Wilderness &Envornmental Medicine, Volume 26, Issue 3, s.327-334. https://doi.org/10.1016/j.wem.....
 
3.
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, 2022. Pismo (Email) z dnia 15.11. 2022. Kancelaria Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa.
 
4.
Kurier Lubelski, 2017. Migranci z Iranu przepłynęli Bug pod Teresepolem. Znalazł ich pies tropiący[online]. Dostępne pod adresem: https://kurierlubelski.pl/migr..., [dostęp:13.12. 2022].
 
5.
Kuźniewicz, J. J., 2016. Psy pracujące w służbach mundurowych. Nowa Ruda: Usługi Poligraficzne Bogdan Kokot vel Kokociński.
 
6.
Kuźniewicz, J. J., 2017. Psy pracujące w służbach ratowniczych i socjalnych. Nowa Ruda: Usługi Poligraficzne Bogdan Kokot vel Kokociński.
 
7.
Migala, A., Brown S.E.,2012. Use of human Remains Detections Dog for Wide Area Search After Wildfire: A New Expierience for Texas Task Force 1 Search and Rescue Resources, Wildernerss&Enviromental Medicine, Volume 23, s. 337-342. https://doi.org/10.1016/j. wem.2012.05.005.
 
8.
Mielnik, D., 2020. Obecność psów służbowych w służbach mundurowych w kontekście zwiększania bezpieczeństwa państwa. W: M. Tomczyk, red. Bezpieczeństwo krajowe i międzynarodowe w XXI wieku, Łódź-Kielce: Archaegraph, s. 95-111.
 
9.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2021. Psy i konie w służbach MSWiA, Dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/p..., [dostęp:13 grudnia2022].
 
10.
Novak, K., Chaloupkowa, H., Bittner, V., Svobodova, I., Kouba, M., 2022. Factors affecting locomotor activity of search and rescue dogs: The importance of terrain, vegetation and dog certification. Apllied Animal Behavour Science, Volumne 253. https://doi.org/10.1016/j.appl....
 
11.
Policja, 2021. Policyjny pies wytropił zaginionego seniora. Dostępne pod adresem: https:// www.policja.pl/pol/aktualnosci/207784,Policyjny-pies-wytropil-zaginionego-seniora.html, [dostęp:13.12.2022].
 
12.
Policja, 2022, Szukaj Medio, Szukaj...- Czyli szkolenie psów służbowych na pokładzie policyjnego śmigłowca. Dostępne pod adresem: https://policja.pl/pol/aktualn... j-czyli-szkolenie-psow-sluzbowych-na-pokladzie-policyjnego-smi.html, [dostęp: 13.12.2022].
 
13.
Olkowicz, K., 2021. Nietypowy mundurowy. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 
14.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie psów używanych w akcjach ratowniczych, Dz. U. 2022.20.
 
15.
Sandrin, R., Simpson, R., Gaub, J., 2022. An experimental examination of the perceptual paradox surrounding police canine units. Journal of Experimental Criminology (2022). https://doi. org/10.1007/s11292-022-09516-y.
 
16.
Sobolewski, G., Majchrzak, D., red., 2013. Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
17.
Szen, A., 2020.Psy w służbie Straży Granicznej. W: M. Laskowski red. Straż Graniczna RP: w systemie ochrony granicy państwowej, Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej, s. 166-177.
 
18.
Toczyński, P.,2017. Psy służbowe w działaniach antyterrorystycznych. W: M. Baran, M. Ilnicki, H. Marek red. Edukacja dla bezpieczeństwa: Antyterrorystyczna ochrona państwa t2.Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 2017, s.169-179.
 
19.
Wentkowska, A., 2016a. Poszukiwania osób zaginionych - system i metody działania w procedurach służb, Warszawa: Rzecznik Praw Obywatelski.
 
20.
Wentkowska, A., 2016b.Psy w stajni Augiasza, czyli o regulacjach prawnych w sprawie psów ratowniczych. Kwartalnik Policyjny nr 3(33) 2016, s. 29-36.
 
21.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179.
 
22.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Dz. U. 1990 nr 78 poz. 462.
 
23.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Dz. U. 2022 poz.1969.
 
24.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. 2007, nr 89, poz. 590.
 
25.
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, Dz. U. 2022 poz. 142.
 
26.
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, Dz. U. 20222 poz. 147.
 
27.
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, Dz. U. 2013 poz. 628.
 
28.
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2021 poz. 1728.
 
29.
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, Dz.U. 2022 poz. 655.
 
30.
Zarządzenie nr 91 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 października 2022 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych w Policji, Dz. Urz. KGP. 2022 poz. 225.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top