PL EN
REVIEW PAPER
MILITARY CHANGES ACCORDING TO NARRATIVES OF THE GENERALS AND ADMIRALS OF THE POLISH ARMY
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2015-05-12
 
 
SBN 2015;7(1): 83-102
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Changing trends in the army for several years, and recently − a fundamental change, as related to the reform of the structures of command and control system − is a transgression (as it has been detned by Joseph Kozielecki). In this contest it is implied a necessity of subjective experience of the world to its real ever-changing character. Article aims to show the types of response to change top commanders exhibit in the army. Analysis is presented showing the ratio of the transgression in the context adjusted by the personality traits and narrative about the changes in the organization, of which they are the actors, and sometimes creators.
 
REFERENCES (10)
1.
H. Gasiul, Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje, Wyd. Difin, Warszawa 2012.
 
2.
J. Kozielecki, Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.
 
3.
P. Malinowski, Zespoły a współczesne wyzwania organizacyjne, Wyd. AON, Warszawa 2012.
 
4.
P. Oleś, Wprowadzenie do psychologii osobowości, Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa 2003.
 
5.
G. Roth, M. Kurtyka, Zarządzanie zmianą, Wyd. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 
6.
B. Spector, Wprowadzanie zmiany w organizacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
 
7.
R. Wendt, Zarządzanie zmianą w polskiej firmie, Zacharek Dom Wydawniczy, Warszawa 2010.
 
8.
B. Zawadzki, J. Strelau, P. Szczepaniak, M. Śliwińska, Inwentarz osobowości NEO- -FFI Paula T. Costy Jr. i Roberta R. McCrae, Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2010.
 
9.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top