PL EN
REVIEW PAPER
THE ANALYSIS OF THE STANDARDIZING DOCUMENTS RELATING TO DEFENCE AND NATIONAL SECURITY
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-12-19
 
 
SBN 2018;14(2): 147-156
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the legal bases for activities in the area of State's defence and security. This includes the requirements in the area determined by the Act on Standardization from 12 September 2002, by the Council of Ministers' Decree from 23 December 2002, as well as the Minister's of National Defence Decision from 10 December 2003 on creating and organization of the Standardization Service, what have been characterized. Part of the research also focuses on the institutional responsibility for working out the Standardization documents. What have been characterized and analysed, and exemplified by the present status of the Polish Standards within the area of "Defence, Military", with the Defence Standards and Manuals of Defence Standardization.
 
REFERENCES (8)
1.
Decyzja nr 336/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie powołania i organizacji służby normalizacyjnej.
 
2.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa Dz.U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2037 i 2038.
 
3.
Reguły prac normalizacyjnych w resorcie obrony narodowej RPNO-01, Programowanie, opracowywanie, rozpowszechnianie i aktualizacja resortowych dokumentów normalizacyjnych, wyd. MON, Warszawa 2004.
 
4.
Reguły prac normalizacyjnych w resorcie obrony narodowej RPNO-02, Struktura i redagowanie resortowych dokumentów normalizacyjnych, wyd. MON, Warszawa 2004.
 
5.
Ustawa z dnia 2 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm.).
 
6.
Wytyczne metodyczne nr 1/1998 dotyczące numeracji Polskiej Normy oraz oznaczenia identyfikującego normę wprowadzoną do PN i stopień zgodności, Wyd. PKN, Warszawa 1998.
 
7.
Wytyczne metodyczne nr 5/2000 dotyczące procedury opracowywania, aktualizacji i wycofywania PN, Wyd. PKN, Warszawa 2000.
 
8.
http://wcnjk.wp.mil.pl/pl/15.h... (data wejścia 27.03.2018).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top