PL EN
REVIEW PAPER
SHAPING THE MUNICIPAL POLICE LEGAL POSITION WITHIN THE INSTITUTIONAL SYSTEM OF RESPONSIBILITY FOR SAFETY AND ORDER
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy
 
 
Publication date: 2018-12-19
 
 
SBN 2018;14(2): 131-146
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Through main topic of the article author examines the process of positioning of the municipal police within the system of institutional bodies responsible for public safety and order. The scope of presented research includes the historical context and evolution of local government’s responsibilities in Poland, in view of protection of the public safety and order. And this, according to the author is justification and main reasons for the existence of local formations outside the uniform system of state security organs.
 
REFERENCES (7)
1.
Czapska J., Wójcikiewicz J., Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999.
 
2.
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o Milicji Obywatelskiej, Dz. U. 1944, nr 7, poz. 33.
 
3.
Dekret z dnia 19 stycznia 1919 r. o Policji Komunalnej, Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 5, poz. 98.
 
4.
Filar M., Bezpieczeństwo lokalne – profilaktyka przestępczości – prawa człowieka, [w:] Problemy bezpieczeństwa lokalnego, red. M. Filar, Toruń 1995.
 
5.
Hempel A., Kamiński M., Korytowski G., Projekt ustawy o Policji Państwowej, Warszawa 1993.
 
6.
Jakubowski Z., Milicja Obywatelska 1944-1948,Warszawa 1998.
 
7.
Kelling G. L., Coles C. M., Wybite szyby. Jak zwalczyć przestępczość i przywrócić ład w najbliższym otoczeniu, Poznań 2000.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top