PL EN
REVIEW PAPER
ANALYSIS OF THE SCOPE OF CRIMINAL JURISDICTION OF POLISH MILITARY GENDARMERIE
 
More details
Hide details
1
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej
 
 
Publication date: 2018-12-13
 
 
SBN 2019;15(1): 405-428
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of the study is an analysis of the provisions of the Act of 24 August 2001 on the Military Gendarmerie and military law enforcement authorities in terms of the procedural competence of this formation in criminal cases. Applying only the rules of grammatical interpretation is insufficient to infer from the provisions of the above Act a coherent catalog of entities and situations which corresponds to the statutory tasks, for which the Military Management Board is competent to take actions specified in the Code of Criminal Procedure. Therefore, it is necessary to use a complementary and systemic interpretation. The article considers the necessary scope of application of this type of interpretation methods to define the jurisdiction of the Military Police in the context of its significance for the undisturbed functioning of the Polish Armed Forces. In addition, certain de lege ferenda postulates were formulated aimed at optimizing the statutory approach to the procedural competence of the Military University of Technology.
 
REFERENCES (17)
1.
Andrejew I., Kwalifikacja prawna czynu przestępnego, Warszawa 1987.
 
2.
Bator A., Gromski W., Kaźmierczyk S., Kozak A., Pulka Z., Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2012.
 
3.
Dudka K. (red.), Janicz M., Kulesza C., Matras J., Paluszkiewicz H., Skowron B., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, LEX, 2018 [dostęp: 7.01.2019].
 
4.
Gensikowski P., O wykładni prawa karnego. Wykładnia prawa i inne problemy filozofii prawa, Toruń 2005.
 
5.
Grajewski J., Paprzycki L., Steinborn S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2013.
 
6.
Hofmański P. (red.), Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego, t. 2, 2011.
 
7.
Jędrychowski R., Znaczenie właściwości Żandarmerii Wojskowej dla funkcjonowania polityki dyscyplinarnej sił zbrojnych oraz wojskowego wymiaru sprawiedliwości, „Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej” nr 4/2012.
 
8.
Kubica W., Pietras A., Kompetencje procesowe Żandarmerii Wojskowej w świetle zmian legislacyjnych procedury karnej, „Kwartalnik Policyjny”, nr 2/2015.
 
9.
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006.
 
10.
Rusoń L., Nowe uprawnienia, „Przegląd Sił Zbrojnych” nr 1/2015.
 
11.
Siewiert M., Nowelizacja artykułu 312 Kodeksu postępowania karnego, „Kwartalnik Policyjny” nr 2/2015.
 
12.
Stefański R., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do przepisów o postępowaniu przygotowawczym, LEX/el., 2003 [dostęp: 7.01.2019].
 
13.
Steinborn S. (red.), Grajewski J., Rogoziński P., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów, LEX/el., 2016 [dostęp: 7.01.2019].
 
14.
Święcicki D. (red.), Augustyniak B., Eichstaedt K., Kurowski M., Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I, wyd. IV, LEX, 2018 [dostęp: 7.01.2019].
 
15.
Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
 
16.
Zawłocki R., O metodzie interpretacji przepisów prawa karnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, zeszyt 4, 2004.
 
17.
Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, wyd. 7, Warszawa 2017.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top