PL EN
REVIEW PAPER
THE ROLE OF PENITENTIARY UNITS OF A HALF-OPEN AND OPEN TYPE IN THE PROCESS OF RESOCIALIZATION OF PRISONERS
 
More details
Hide details
1
Służba Więzienna
 
 
Publication date: 2018-12-13
 
 
SBN 2019;15(1): 429-438
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the work, the author presented, on various levels, the differences resulting from the types of prisons in which convicts serve a sentence of imprisonment. These differences significantly affect the entire course of serving a sentence and broadly understood social rehabilitation, which in turn makes it easier for them to leave prison faster.
 
REFERENCES (11)
1.
Hołda J., Prawo karne wykonawcze, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
 
2.
https://pl.wikipedia.org/wiki/... [dostęp: 3 grudnia 2018 r.].
 
3.
https://www.sw.gov.pl/aktualno... [dostęp: 3 grudnia 2018 r.].
 
4.
https://www.sw.gov.pl/aktualno...- w-trzebini [dostęp: 3 grudnia 2018 r.].
 
5.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483).
 
6.
Machel H., Propozycja modelu ośrodka pracy skazanych dla młodocianych i dorosłych nie recydywistów (koncepcja, organizacja, wdrożenie i ocena), „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny”, 1983, Nr 3.
 
7.
Pospiszyl K., Resocjalizacja, Warszawa 1998.
 
8.
Reguły Minimalne Postępowania z Więźniami ONZ, 1957 r.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2016 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz.U. 2016 poz. 1804).
 
10.
Ustawa Kodeks Karny Wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 90, poz. 557).
 
11.
Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 79, poz. 523).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top