PL EN
REVIEW PAPER
ANONYMITY OF BITCOIN AS A SECURITY THREAT
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2015-05-12
 
 
SBN 2015;7(1): 197-208
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The process of globalization and the resolution of information are a phenomenon that detne the socio-economic reality of today world. vese phenomenon were reuected in the practical functioning of monetary systems in the global world economy, especially in a new form of cybercurrency which is Bitcoin. Article is focused on determinants of functioning, the essence, principles and methods of using Bitcon. Activity of Bitcoin users shows that in future it can be one of security threat in social, economical and international dimensions.
 
REFERENCES (18)
1.
W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2007.
 
2.
K. Kopańko, M. Kozłowski, Bitcoin – złoto XXI wieku, Helion, Gliwice 2015.
 
3.
A. Sławiński, Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 
4.
M. Szmit, M. Tomaszewski, D. Lisiak, I. Politowska, 13 najpopularniejszych ataków sieciowych na twój komputer. Wykrywanie, usuwanie skutków i zapobieganie, Helion, Gliwice 2008.
 
5.
M. Szymankiewicz, Bitcoin – wirtualna waluta Internetu, Helion, Gliwice 2014.
 
6.
M. Węgrzyn, J. Jabłoński, M. Nowakowski, Transakcje i monety internetowe. Kryptologia a biznes – bezpieczeństwo stosowane, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2014.
 
7.
R. Woś, Waluta hakerów przyszłością gospodarki, „Dziennik Gazeta Prawna”, nr 112, 12-13 czerwca 2011.
 
8.
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, Dz.U. z 2001 Nr 130, poz. 1450.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top