PL EN
REVIEW PAPER
THE ECONOMIC WAR THEORY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2015-05-12
 
 
SBN 2015;7(1): 185-196
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Economic war is associated with the changes in the perception of the national security in the light of the hard threats. ve activities implementation aimed at weakening or destroying an opponent’s economic and defense potential is the essence of the economic war. Actions, conducted as the part of the conflict, involve not only use of the specitc tools, but also use of military force or political power. Very oqen these actions are related to an attempt to enforce the specited political decisions made by other countries
 
REFERENCES (13)
1.
Z. Bako, Wojna ekonomiczna, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1983.
 
2.
A. Bomba, P. Kubusiak, Wojna ekonomiczna i jej skutki społeczne, [w:] „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych”, nr 3 (165) 2012, s. 60.
 
3.
J. Carlo, Geopolityka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003.
 
4.
J. Chmurkowski, Embargo strategiczne, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1971.
 
5.
D. Firszt, Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 741, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2007.
 
6.
K. Knorr, F. Trager, Economic Issues and National Security, University Press of Kansas, Kansas 1977.
 
7.
K.M. Księżopolski, Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Metody i środki przeciwdziałania, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2004.
 
8.
A. Oleksiuk, M. Vashchenko, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Gospodarcze wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010.
 
9.
K. Raczkowski, Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wydawnictwo Jak, Warszawa 2012.
 
10.
Skrócony raport Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej, Wpływ blokady ekonomicznej na sytuację humanitarną Gazy, sierpień 2009.
 
11.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2009.
 
12.
J.B. Sulimierski, Wielostronne sankcje ekonomiczne w teorii i praktyce Organizacji Narodów Zjednoczonych, Instytut Koniunktury i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1995.
 
13.
L. Urbański, Wojna gospodarcza, [w:] W. Stankiewicz, Ekonomika obrony, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 1994.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top