PL EN
REVIEW PAPER
THE BARRIERS AND THE CHANCES FOR EUROPEAN UNION’S SOCIAL SECURITY IN POSTCRISIS ENVIRONMENT
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2014-05-15
 
 
SBN 2014;5(1): 547-563
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The last world economic crisis brought alight the weaknesses of the European Union. Its burden has effected the public finances and the life index of its citizens. The new perspectives for social security improvement will enhance the position of EU in a world and may positively build up the social trust. In the dynamics of growing economies it is important to keep the mean level between the economic growth and society. Upcoming scenarios for the future politics of social security in the postcrisis Europe can be various, depending on paricular actions of the member states and the institution of the European Union as a whole.
 
REFERENCES (17)
1.
W. Anioł, Paradoksy globalizacji, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2002.
 
2.
A. Czarczyńska, Wzrost gospodarczy w powojennej Europie, Vol. 21, No. 2(121), 2013.
 
3.
M. Duszczyk, Pogłębianie nierówności. Grupy społeczne zagrożone a kryzys gospodarczy, [w:] M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski (red.), Polityka społeczna w kryzysie, IPS UW, Warszawa 2009.
 
4.
T. Grosse, Walka z kryzysem strefy euro i o władzę w Europie (2010-2012), [w:] J. Kloczkowski, O. Krutilka, A. Wołka, Kryzys Unii Europejskiej, Ośrodek Myśli Politycznej, Studia i Analizy 2012.
 
5.
M. Jachtenfuchs, B. Kohler-Koch, Governance and Institutional Development, [w:] A. Wiener, Th. Diez (eds.), European Integration Theory, Oxford−New York 2004.
 
6.
J. Kloczkowski, O. Krutilka, A. Wołka (red.), Kryzys Unii Europejskiej, Ośrodek Myśli Politycznej.
 
7.
K. Kołodziejczyk-Konarska, Integracja gospodarcza państw Unii Europejskiej, [w:] K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Fundacja Politeja: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003.
 
8.
M. Księżopolski, Kryzys gospodarczy końca pierwszej dekady XXI wieku – szanse i zagrożenia dla polityki społecznej,[w:] M. Księżopolski, B. Rysz-Kowalczyk, C. Żołędowski (red.), Polityka społeczna w kryzysie, IPS UW, Warszawa 2009.
 
9.
L. Kühnhardt, O odnowie Unii Europejskiej. Kryzys ratyfikacji jako kryzys kierownictwa UE, „Raporty Fundacji Konrada Adenauera”, Numer 11, 2009.
 
10.
K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń 2004.
 
11.
J. Płachecki, Europejski model socjalny i poziomu dochodów ludności jako determinanty rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej: Irlandia, Polska, Mazowsze, „Rocznik Żyrardowski”, Tom IX/2011.
 
12.
K. Podolski, W. Turnowiecki, Polityka społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 
13.
K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Żube (red.), Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Paradygmat, wiedza, demokracja, Dyfin, Warszawa 2013.
 
14.
H. Tendera-Właszczuk (red.), Kryzys Unii czy kryzys w Unii Europejskiej. Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, Difin, Warszawa 2014.
 
15.
G. Uścińska, Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego jako instrument rozwoju swobodnego przepływu osób. Nowe regulacje unijne, „Polityka Społeczna” nr 11-12, 2010.
 
16.
K.A. Wojtaszczyk, Problemy rozwoju integracji europejskiej, [w:] K.A. Wojtaszczyk, M. Mizerska-Wrotkowska, W. Jakubowski (red.), Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004-2014), UW WDiNP, Warszawa 2014.
 
17.
R. Zięba, Nowe podejście do problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego [w:] W. Halkiżak, I. Popiuk-Rysińska (red.), Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1995.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top