PL EN
REVIEW PAPER
SECURITY IN THE SCIENCE OF CIVILIZATION, SOCIAL CYBERNETICS AND PHILOSOPHY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
SBN 2016;9(1): 59-78
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Taking the epistemological approach of the school of realism, the author focused on presenting the mechanisms and regularities that underlie the great social, economic and political processes closely related to the security of social systems (collective associations). This research problem has been developed in an interesting way in epistemological research in the science of civilizations and social cybernetics, and on their basis mainly the foundations of a certain version of the philosophical knowledge about security are implied. It should be particularly emphasized that the indicated knowledge is a collection of information of high socio-steering value. In other words, it is about the importance of the value of information that influences social activity and, more importantly, allows you to make the right choice of action and its effectiveness.
 
REFERENCES (21)
1.
Bezat P., Teoria cywilizacji Feliksa Konecznego, Ostoja, Krzeszowice 2006.
 
2.
Białkowski I., Idea ścierania się cywilizacji według Feliksa Konecznego a bezpieczeństwowspółczesnej Europy, Wydawnictwo „Ostoja”, Krzeszowice 2007.
 
3.
Giertych M., Wojna cywilizacji w Europie, Ostoja, Krzeszowice 2007.
 
4.
Koneczny F., Inżyniera systemów działania, WNT, Warszawa 1983.
 
5.
Koneczny F., O ład w historii, Wydawnictwo Michalineum, Warszawa 1991.
 
6.
Koneczny F., O wielości cywilizacji, Antyk, Komorów 2002.
 
7.
Koneczny F., Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej, Antyk, Warszawa-Komorów2001.
 
8.
Koneczny F., Prawa dziejowe, Antyk, Komorów 2007.
 
9.
Kossecki J., Cybernetyczna analiza systemów i procesów społecznych, WydawnictwoWZiA WSP, Kielce 1966.
 
10.
Kossecki J., Cybernetyka kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974.
 
11.
Kossecki J., Cybernetyka społeczna, PWN, Warszawa 1981.
 
12.
Kossecki J., Podstawy nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach (socjologiaporównawcza cywilizacji), Warszawa 2002.
 
13.
Letkiewicz A., Grochowski L. (red.), Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badańi kierunki rozwoju, [w:] „Studia i Materiały”, Tom I, Wydawnictwo Wyższa SzkołaPolicji w Szczytnie, Szczytno 2011.
 
14.
Mazur M., Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa 1966.
 
15.
Mazur M., Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976.
 
16.
Mazur M., Jaka szkoła?, „Przegląd Tygodniowy” nr 22 (213), Warszawa 1984.
 
17.
Piętka H., Wstęp do nauki prawa, Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1948.
 
18.
Piotrowski R., Problem filozoficzny ładu społecznego a porównawcza nauka o cywilizacjach,DIALOG, Warszawa 2003.
 
19.
Stępień T., Europa wobec cywilizacji. Antona Hilckmana porównawcza nauka o cywilizacjach,Adam Marszałek, Toruń 2013.
 
20.
Świniarski J., O naturze bezpieczeństwa, ULMAK, Warszawa-Pruszków 1997.
 
21.
Świniarski J., Chojnacki W., Filozofia bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2004.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top