PL EN
REVIEW PAPER
BUILDING A SYSTEM OF CIVIL AIRPORTS FOR NATIONAL SECURITY: THE WARSAW/MODLIN AIRPORT IN THE WARSAW METROPOLITAN AREA
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2013-12-01
 
 
SBN 2013;4(1): 117-126
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A former military air base of the Warsaw Pact era serves now several purposes of broadly defined national security of Poland. With EU help, regional and local self-government and the national government together converted the base into the new civil Warsaw/Modlin Airport. The article identifies twelve reasons for, and benefits from, the establishment of the second international civil airport in the Warsaw Metropolitan Area, besides the old Warsaw Chopin Airport: 1. Diversification, resilience and invulnerability of the aviation infrastructure as part of the critical infrastructure of Poland, NATO and the EU; 2. Stability of air transportation – including government and military flights – between the capital of Poland and the rest of Europe and the world; 3. A strong and resilient system of airports also for commerce and pleasure, including private business travel, tourism, mail and cargo; 4. Assured connections to the rest of Poland, Europe and the world for non-government and non-military flights, including mail and cargo ones; 5. A closer access to air transportation for the part of the region located far from the Warsaw Chopin Airport; 6. Prospects for further growth of the aviation infrastructure thanks to a large reserve of space in Modlin; 7. Economic benefits from the specialization of airports; 8. Cheaper air travel thanks to the increased presence of low-cost airlines and their competition; 9. Local and regional economic growth, development and modernization with a prospect for an “Airport City” of advanced economy in Modlin; 10. An economically beneficial conversion of no longer needed military property for civil use; 11. A better quality of life in Warsaw and the part of the Warsaw Metropolitan Area surrounding the Warsaw Chopin Airport, thanks to diversification of air traffic and associated road traffic; 12. Protection of the environment thanks to geographic diversification of air operations and to a railroad line between the two airports and Warsaw that will replace a large share of automobile traffic associated with air travel, mail and cargo. In addition, the nearby Modlin Fortress of a great architectural and historic value may attract more interest, visitors, care and investment, contributing to national security of Poland and its allies and partners through education.
 
REFERENCES (31)
1.
200 lat Twierdzy Modlin (1806-2006), Materiały konferencji naukowej zorganizowanejz okazji 200-lecia modlińskiej twierdzy, dnia 10 listopada 2006. Red. nauk. A. Aksamitowski, patroni książki: Ministerstwo Obrony Narodowej, Starostwo Powiatu Nowodworskiego, Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Towarzystwo Przyjaciół TwierdzyModlin, Modlin: Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Twierdzy Modlin, 2006.
 
2.
R.H. Bochenek, Twierdza Modlin, Bellona, Warszawa 2003.
 
3.
R.E. Caves, G.D. Gosling, Strategic Airport Planning, Pergamon Press, Amsterdam,New York 1999.
 
4.
P.S. Dempsey, Airport Planning and Development Handbook: A Global Survey, McGraw--Hill, New York 1999.
 
5.
A. Graham, Managing Airports: An International Perspective, 4th edition, Routledge,Milton Park, Abingdon, Oxon, UK: 2013.
 
6.
Güller Güller Architecture Urbanism [Mathis Güller, Michael Güller]. From Airport toAirport City, edited by Airport Regions Conference, Editorial Gustavo Gili, Barcelona2003.
 
7.
R. Jakubczak, R. Radziejewski (red.), Terroryzm a bezpieczeństwo państwa w erzeglobalizmu, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2011.
 
8.
J.D. Kasarda, G. Lindsay, Aerotropolis: Te Way We’ll Live Next, Farrar, Straus andGiroux, New York 2011.
 
9.
U. Knippenberger, A. Wall (red.), Airports in Cities and Regions: Research and Practice,1st International Colloquium on Airports and Spatial Development, 9th-10th July 2009,Karlsruhe: KIT Scientifc Publications, Karlsruhe 2010.
 
10.
G. Kostrzewa-Zorbas, współpraca K.L. Czubkowski, Mazowsze 24, IMBIR, Warszawa2010.
 
11.
A. Koźlak, Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce,Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
 
12.
R. Krystek (red.), Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu, t. 1, Diagnozabezpieczeństwa transportu w Polsce, t. 2, Uwarunkowania rozwoju integracji systemówbezpieczeństwa transportu; t. 3, Koncepcja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa transportu w Polsce, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności; Gdańsk: Politechnika Gdańska,Warszawa 2009-2010.
 
13.
R. Macario, E. Van de Voorde (red.), Critical Issues in Air Transport Economics andBusiness, Routledge, London, New York 2011.
 
14.
P. Moniak, Ochrona lotnictwa cywilnego jako element bezpieczeństwa państwa, „StudiaBezpieczeństwa Narodowego. National Security Studies” (Wojskowa Akademia Techniczna) nr 3, Warszawa 2012.
 
15.
J. Neider, Transport międzynarodowy, wydanie 2 zmienione, Polskie WydawnictwoEkonomiczne, Warszawa 2012.
 
16.
R. de Neufville [et al.]. Airport Systems: Planning, Design, and Management, 2ndedition, McGraw-Hill, New York 2013.
 
17.
G. Nowacki, Infrastruktura transportowa – potencjalny obszar zagrożeń terrorystycznych,„Studia Bezpieczeństwa Narodowego. National Security Studies” (Wojskowa AkademiaTechniczna) nr 3, 2012.
 
18.
M.N. Postorino (red.), Development of Regional Airports: Teoretical Analyses andCase Studies, Ashurst, Southampton, UK; Billerica, MA: WIT Press, 2010.
 
19.
J. Rajchel, E. Zabłocki, Port lotniczy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ofcerskiej SiłPowietrznych, Dęblin 2009.
 
20.
M. Rekowski (red.), Regionalne porty lotnicze w Polsce: charakterystyka i tendencjerozwojowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 
21.
D. Rucińska (red.), Polski rynek usług transportowych: funkcjonowanie – przemiany –rozwój, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 
22.
D. Rucińska, A. Ruciński, D. Tłoczyński, Transport lotniczy: ekonomika i organizacja,Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
 
23.
W. Rydzkowski, K. Wojewódzki-Król (red.), Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, Wydanie 5 zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 
24.
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), dokumentuchwalony na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 29 maja 2006roku.
 
25.
Studium rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego na Mazowszu [dokument Samorządu Województwa Mazowieckiego], Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnegow Warszawie, Warszawa 2009.
 
26.
K.M. Sweet, Aviation and Airport Security: Terrorism and Safety Concerns, 2nd edition,Boca Raton: CRC Press, 2009.
 
27.
A. Świątecki, P. Nita, P. Świątecki, Lotniska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych,Warszawa 1999.
 
28.
J.G. Wensveen, Air Transportation: A Management Perspective, 7th edition, Farnham,Surrey, UK; Burlington, VT: Ashgate, 2011.
 
29.
C. Winston, G. De Rus (red.), Aviation Infrastructure Performance: A Study in ComparativePolitical Economy, Brookings Institution Press, Washington, DC 2008.
 
30.
K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 
31.
E. Zabłocki, Lotnictwo cywilne: port lotniczy, szkolenie lotnicze, loty próbne, zasobyobronne lotnictwa cywilnego, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa2009.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top