PL EN
REVIEW PAPER
THE COMMON CRITERIA CERTIFICATION AS AN INITIAL CONCEPT FOR CONSTRUCTION OF THE POLISH INFORMATIONAL SECURITY MODEL
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
 
Publication date: 2015-05-12
 
 
SBN 2015;7(1): 131-143
 
KEYWORDS
ABSTRACT
ve paper presents the issue of veritcation of IT security on the basis of the Common Criteria standard. vis standard is currently internationally recognized among others in the teld of electronic documents. For this reason both the standard and the Common Criteria certitcation model are critical for the national security and especially the identitcation security of citizens. ve analysis of the Common Criteria certitcation model as well as the relationship between this certitcation and the national security lead to the conclusion that in Poland it is necessary to establish organizational structures which will provide the said certitcation. A draq of the domestic IT security model, based on the Common Criteria certitcation, is presented in the paper. In this model the key functions are played by the Polish Centre for Accreditation, the Internal Security Agency (or the National Centre for Cryptology) and the Central IT Establishment (or the Institute of Mathematical Machines).
 
REFERENCES (15)
1.
R. Lewandowski, Wiarygodność procesów identyfikacji i transakcji a system bezpieczeństwa państwa, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, nr 1 (XIV)/2014.
 
2.
R. Lewandowski, T. Goliński, Nielegalna migracja a bezpieczeństwo identyfikacyjne, [w:] M. Tomaszewska-Michalak, T. Tomaszewski (red.), Dokumenty a prawo. Prawne oraz praktyczne aspekty korzystania z dokumentów i e-dokumentów, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, Warszawa 2015.
 
3.
L. Olszewski, Strategiczne sektory w rozwoju współczesnej gospodarki narodowej, [w:] J. Blicharz, Prawne aspekty prywatyzacji, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2012.
 
4.
P. Śniecikowski, PWPW Smartapp-ID 3.1 (IFX) – rozwiązanie dla trzeciej generacji paszportów biometrycznych, „Człowiek i Dokumenty” nr 36/2015.
 
5.
Décret No 2005-1739.
 
6.
 
7.
 
8.
http://www.dz.urz.mon.gov.pl/d...- 10mon-z-dnia-29-kwietnia-2013-r-w-sprawie-utworzenia-i-nadania-statutupanstwowej- jednostce-budzetowej-narodowe-centrum/ (pobrano: 1.06.2015).
 
9.
 
10.
www.imm.org.pl/imm/plik/pliki-do-pobrania-statut2011_nn33.pdf (pobrano: 1.06.2015).
 
11.
 
12.
 
13.
http://www.pca.gov.pl/?page=st... (pobrano: 1.06.2015). (pobrano: 1.06.2015).
 
14.
http://www.commoncriteriaporta...- -%20Ratified%20September%208%202014.pdf (pobrano: 1.06.2015).
 
15.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top