PL EN
REVIEW PAPER
GEOSPATIAL DATA IN HAZARD MONITORING AND ANALYSIS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2017-12-01
 
 
SBN 2017;12(2): 365-378
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents an outline of the problem of modeling real objects into a "virtual" form that can be processed in information systems. The focus was on operational geospatial objects visualized on maps for the purposes of analyzing threats to crisis management systems. The applied standards were compared and a solution was proposed to increase the uniqueness of modeling.
 
REFERENCES (10)
1.
Zaskórski P., Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, WAT, ISBN 978-83-62954-58-2,Warszawa 2012.
 
2.
Pod red. naukową P. Zaskórskiego, Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnejciągłości działania, WAT, Warszawa 2011.
 
3.
Zaskórski P., Informacyjna ciągłość działania determinantą bezpieczeństwa organizacji, rozdziałw monografii: Niebezpieczny świat. Systemy, informacja, bezpieczeństwo, s. 446-456, AON, Warszawa2015.
 
4.
Zaskórski P., Żbik D., Monitorowanie zagrożeń z wykorzystaniem systemówinformacji geograficznej, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” nr 9/2016, s. 397-412, WAT,Warszawa 2016.
 
5.
Pokorski G., Zaskórski P., Identyfikacja obiektów geoprzestrzennych w systemach reagowaniakryzysowego, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uwarunkowania Bezpieczeństwa Polski”.Polityczne, ekonomiczne, społeczne i militarne uwarunkowania bezpieczeństwa, 14-15 maja,Chlewiska 2012.
 
6.
Pokorski G., Zaskórski P., Wykorzystanie geodanych systemów dowodzenia i zarządzaniaw systemie bezpieczeństwa narodowego, Konferencja Naukowa nt. Bezpieczeństwo – ujęcie kompleksowe,Katowice – 31 maja 2012 r., s. 18/8.
 
7.
Zaskórski P., Systemy klasy BI platformą współczesnych organizacji. III Ogólnopolska KonferencjaNaukowa nt. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. W kierunku zarządzania drugiejgeneracji, Warszawa 2011.
 
8.
Szwarc K., Zaskórski P., SIX SIGMA concept as a comprehensive take on quality, „BiuletynIOIZ” 2011.
 
9.
Pieniążek G., Zaskórski P., Information security criteria in the design of business systems,Biuletyn „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, WAT, Warszawa 2011.
 
10.
Pod red. naukową G. Abgarowicza, PAMIĘĆ PRZYSZŁOŚCI. Analiza ryzyka dla zarządzaniakryzysowego, CNBOP – PIB, Józefów 2015.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top