PL EN
REVIEW PAPER
CONFLICT SITUATIONS REPRESENTED BY SIMPLE GRAPHICS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2017-12-01
 
 
SBN 2017;12(2): 379-394
 
KEYWORDS
ABSTRACT
At work, I consider the classification of conflict situations with the use of simple graphs. The motivation for the proposed approach is the need to design and build anti-terrorist systems and agencies taking into account new types of threats. The aim is also to anticipate future conflicts in Europe and elsewhere. Conflict prevention is also an important task of theory. The obtained results can be regarded as the beginning of building a model of social conflicts.
 
REFERENCES (25)
1.
Artymiak R., Wojny i konflikty w XX wieku.
 
2.
Barber D., Machine learning, Cambridge Press, 2014.
 
3.
Harary F., Graph theory, Wesley, 1969.
 
4.
Harary F., On the notion of balance of a signed graph, Michigan math. J. 1954.
 
5.
Heider F., Attitudes and cognitive organization, J. of Psych. 21, 1946, 107-112.
 
6.
Hildegarda z Bingen, Antychryst i koniec świata, 2012, Wyd. Benedyktynów TYNIEC.
 
7.
Hołyst B., Goca M., Terroryzm w poglądach społeczeństwa polskiego, Warszawa 2011, WSM.
 
8.
Hołyst B., Terroryzm, Warszawa 2011, wyd. 2, Lexis Nexis.
 
9.
Kaczyński J., Polska naszych marzeń, Akapit 2011, Lublin.
 
10.
Kaczyński J., Porozumienie przeciw monowładzy, wyd. Zysk i s-ka, 2016.
 
11.
Knuth D.T., The art of computer programing, vol. 4, Addison Wesley.
 
12.
Knuth D.T., The art of computer programming, vol. 4. Addison Wesley.
 
13.
Pawlak Z., Anatomy of Conflicts, ICS Research Report 11/92.
 
14.
Pawlak Z., Rough sets, North Holland, 1990.
 
15.
Pomykała J.A., O teorii konfliktów i jej jednym zastosowaniu w polityce, [w:] Społeczeństwopolskie w drugiej dekadzie XXI wieku, red. dr Małgorzata Such-Pyrgiel, dr Kateryna Novikowa,Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, 2016, monografiapokonferencyjna.
 
16.
Pomykała J.A., On similarity based approximation of information, Demonstratio Mathematica,vol. XXVII, No 3-4, 1994.
 
17.
Pomykała J.A., Systemy informacyjne. Skrypt dla studentów, ERP., Warszawa 2015.
 
18.
Roberts F.S., Discrete mathematical models, 1976, Prentice Hall.
 
19.
Ross K., Wright C., Matematyka dyskretna, PWN, Warszawa 2000.
 
20.
Salejko-Szyszczak I., Klasyfikacja konfliktów w przedsiębiorstwie, Acta Universitatis NicolaiCopernici, Zarządzanie XXXVIII-Zeszyt 404-Toruń 2011.
 
21.
Skowron A., Rauszer C., The discernibility matrices and functions in information systems, in:R. Słowiński (ed.), Intelligent decision support, Handbook of applications and advances of RoughSets Theory, Kluwer, Dordrecht , North Holland, 1991.
 
22.
Tadelis S., Game theory. An introduction, NY 2016.
 
23.
Wilson R.J., Watkins J.J., Graphs. Wiley, 1990.
 
24.
Wolniewicz B., Ontologia sytuacji, PWN, 1985.
 
25.
Żakowski W., Sequences of Information Systems Configurations and Conflicts, ICS 32/92.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top