PL EN
REVIEW PAPER
TEACHER ‒ STUDENT COMMUNICATION IMPROVEMENT WITHIN ENVIRONMENT OF BARRIERS AND INTERRUPTIONS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-12-19
 
 
SBN 2018;14(2): 79-100
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The present formula of collective life functions is presented to people by the mechanisms of information society. What distinguishes the present social revolution from the previous ones is the change of the material in building block used for universal production by people and machines of contemporary world. This building block of reality is nowadays the information, the value of which is determined by speed and efficiency of operations, and the success of particular management. However, open access to a huge amount of data resources (mainly via the Internet) results in expansion of valueless information amounts. i.e. useless in control processes, in understanding of cybernetics. The indicated trend contributes to the decline in the effectiveness of communication acts, leading to the disappearance of the intentions and content of sent and received information, and even contributing to the emergence of conflict situations. Many of the negative consequences resulting from the lack of understanding can be successfully avoided through knowledge and application to the correctness of the communication process. Therefore, the author's ambition is to signal and inspire a wider discourse on the subject of barriers and disturbances in such intense and important for the development of proper teacher-student relations. Of course, with the original intent to improve communication by detecting, learning and applying objectively existing patterns.
 
REFERENCES (29)
1.
Adler R.B., RosenfeldL.B., ProctorR.F. wydanie II, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Dom wydawniczy REBIS, Poznań 2006.
 
2.
Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2010.
 
3.
Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez) informacyjne, PWN, Warszawa 2008.
 
4.
Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 
5.
Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 – 2014, GUS, Warszawa 2015.
 
6.
Jagusiak B., Bezpieczeństwo społeczne współczesnego państwa, DIFIN, Warszawa 2015.
 
7.
Kawalerski P., Badanie filarów bezpieczeństwa Polski na poziomie strategicznym, Studia Bezpieczeństwa Narodowego (nr 10) 2016.
 
8.
Kossecki J. , Cybernetyka kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974.
 
9.
Kossecki J., Cybernetyczna analiza systemów i procesów społecznych, WZiA, Kielce 1996.
 
10.
Kossecki J., Cybernetyka społeczna, PWN, Warszawa 1981.
 
11.
Kossecki J., Metacybernetyka, NAI, Warszawa 2015.
 
12.
Kossecki J., Cybernetyka a kultury narodowe, „Studia filozoficzne” 1978 – nr 11 (156).
 
13.
Lepa A. Świat manipulacji, Biblioteka „Niedzieli”, Częstochowa 2001.
 
14.
MayerM., Cybernetyka a proces nauczania, tłum. Cz. Kupisiewicz, PZWS, Warszawa 1969.
 
15.
Mazur M., Cybernetyczna teoria układów samodzielnych,PWN, Warszawa 1966.
 
16.
Mazur M., Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976.
 
17.
Mazur M., Jakościowa teoria informacji, WNT, Warszawa 1970.
 
18.
Pease A., Pease B., Mowa ciała, Dom wydawniczy REBIS, Poznań 2007.
 
19.
Rocznik demograficzny 2003, GUS, Warszawa 2003.
 
20.
Rocznik statystyczny RP, GUS, Warszawa 2015.
 
21.
Shanon C., The Mathematical Theory of Communication, Urbana: University od Illinois Press 1949.
 
22.
Skulska J. K., Analiza komunikacji politycznej a teoria Douglasa N. Waltona, FNCE, Poznań 2018.
 
23.
Sytuacja demograficzna Polski do 2017 roku. Urodzenia i dzietność, GUS, Warszawa 2018.
 
24.
Such J., O uniwersalności praw nauki, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
 
25.
Świniarski J., O naturze bezpieczeństwa, ULMAK, Warszawa-Pruszków 1997, s. 225-227.
 
26.
Węgrzyn M.,Cybernetyka organizacji. Ósmy dzień stworzenia. Maciej Wegrzyn, Częstochowa 2016.
 
27.
Węgrzyn M., Cybernetyka sukcesu. Podstawy skutecznego działania, Maciej Wegrzyn, Częstochowa 2015.
 
28.
Wiener N., Cybernetyka i społeczeństwo, Tłum. O. Wojtasiewicz, Książka i wiedza, Warszawa 1960. s. 15.
 
29.
Zaniewski Z. F., Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie w perspektywie społeczeństwa wiedzy, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa 2003.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top