PL EN
REVIEW PAPER
CYBERNETIC MODELING OF TEACHER – STUDENT COMMUNICATION
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-12-19
 
 
SBN 2018;14(2): 57-78
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research focuses on social system and general regularities (relations), typical and repetitive in them (among human beings as an exemplification of elementary objects). The main goal of the author is to indicate the possibility of modeling and optimizing the relationships (communication) teacher-student – or relationship coach-player – using the cybernetics research workshop. This epistemological-methodological convention results from the fact that system-cybernetic methods allow to describe and explain the phenomena under consideration in a different light, give them a new, wider meaning, draw conclusions that would often be impossible to derivefrom other sciences. Moreover, their utilitarian significance is expressed in the accuracyof formulating answers to the questions posed by practitioners. A significant result of the research process is also the determination of the conditions of sufficient and necessary efficiency and the effectiveness of communication between the objects indicated. They constitute general, typical and repeatable regularities. Therefore, ignoring them can only cause conflicts and social rebellions. In order to prevent them and maximize the effects of any training (information and energy), you must undoubtedly educate teachers and trainers in the field of sociocybernetics and psychocybernetics. The elements signaling and initiating such a process are contained in this text.
 
REFERENCES (19)
1.
Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2010.
 
2.
Greniewski H., Cybernetyka niematematyczna, PWN, Warszawa 1969.
 
3.
Kepiński A., Refleksje oświęcimskie; Psychopatologia władzy, „Przegląd lekarski” (nr 1/1967) rok XXIII, seria II, s. 52.
 
4.
Konieczny J., Inżyniera systemów działania, WNT, Warszawa 1983.
 
5.
Kossecki J., Cybernetyczna analiza systemów i procesów społecznych, WZiA, Kielce 1996.
 
6.
Kossecki J., Elementy nowoczesnej wiedzy o sterowaniu ludźmi, WZiA, Kielce 2001.
 
7.
Kossecki J., Metacybernetyka, NAI, Warszawa 2015.
 
8.
Kozioł R., Dąbrowski W. R., Cybernetyka dla słuchaczy Akademii Wychowania fizycznego, Kraków 2002.
 
9.
Kurowski S., Struktura społeczna a rewolucja naukowo-informatyczna (teoria kratyzmu), Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, Warszawa 1981.
 
10.
Le Bon G., Psychologia tłumu, ANTYK, Kęty 2004.
 
11.
Mazur M., Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa 1966.
 
12.
Mazur M., Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976.
 
13.
Mazur M., Historia naturalna polskiego naukowca, PIW, Warszawa 1970.
 
14.
Mazur M., Homeostaza społeczna. [w:] Procesy samoregulacji w oświacie. Problemy homeostazy społecznej, M. Pęcherski (red.), J. Tudrej (red.). PWN, Warszawa 1983, s. 107-115.
 
15.
Meyer G., Cybernetyka a proces nauczania, tłum. Cz. Kupisiewicz, PZWS, Warszawa 1969.
 
16.
Such J., O uniwersalności praw nauki, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
 
17.
Świniarski J., Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, MON, Warszawa 1999.
 
18.
Zaniewski Z. F., Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie w perspektywie społeczeństwa wiedzy, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa 2003.
 
19.
Zaniewski Z. F., Human resource management in the education in the perspective of the knowledge society, Foundation for Studies and Educational Research, Warszawa 2003.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top