PL EN
REVIEW PAPER
PILLAR OF POLAND'S SECURITY SOCIO STRUCTURE IN 1989-2014
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2017-06-01
 
 
SBN 2017;11(1): 109-130
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The whole work is based on the terminological convention of the theory of autonomous systems and information logic along with derivative concepts, derived in accordance with specific rules for defining the theory. The indicated approach allowed for the identification of the first causes (sufficient and necessary) of the security of the social system. On the other hand, the use of selected non-reactive methods, mainly statistical data analysis, provided an evaluation of the dynamics of changes in the Polish information path, including the formal cause (sociostructure) in the indicated period of time (from 1989 to 2014), including social activities from the strategic level.
 
REFERENCES (17)
1.
Jaźwiński J., Ważyńska-Fiok K., Bezpieczeństwo systemów, PWN, Warszawa 1993.
 
2.
Kossecki J., Cybernetyka społeczna, PWN, Warszawa 1981.
 
3.
Kossecki J., Elementy nowoczesnej wiedzy o sterowaniu ludźmi, WZiA, Kielce 2001.
 
4.
Kossecki J., Metacybernetyka, Harfor, Warszawa 2015.
 
5.
Kurowski S., Ludność w historii i polityce, ODiSS, Warszawa 1980.
 
6.
Łoś-Nowak T. (red. nauk.), Polityka zagraniczna: aktorzy, potencjały, strategie, Poltex,Warszawa 2011.
 
7.
Mazur M., Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa 1996.
 
8.
Monteskiusz K., O duch praw, Wyd. Hachette, Warszawa 2009.
 
9.
„Rocznik Statystyczny RP 1989-2015”, GUS, Warszawa 1989-2015.
 
10.
Rousseau J.-J., Umowa społeczna. List o widowiskach, przeł. A. Peretiatkowicz, Wyd.Nauk. PWN, Warszawa 2010.
 
11.
Such J., O uniwersalności praw nauki, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
 
12.
Świniarski J., Edukacja dla bezpieczeństwa w perspektywie biopolityki, [w:] R. Rosa(red.), Bezpieczeństwo i edukacja dla bezpieczeństwa w zmieniającej się przestrzenispołecznej i kulturowej, Wyd. UP-H w Siedlcach, Siedlce 2012.
 
13.
Świniarski J., Filozofia bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2004.
 
14.
Świniarski J., Filozoficzne umocowanie podstaw edukacji dla bezpieczeństwa,[w:] M. Marcinkowski i M. Zuber (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa w społecznościachlokalnych, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Stanisława Leszczyńskiegow Lesznie, Leszno 2013.
 
15.
Świniarski J., Główne koncepcje filozoficzne o realizacji bezpieczeństwa przez ustrojepolityczne, [w:] S. Jaczyński, M. Kubiak i M. Minkin (red.), Współczesne bezpieczeństwopolityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,Warszawa–Siedlce 2012.
 
16.
Świniarski J., O naturze bezpieczeństwa, ULMAK, Warszawa–Pruszków 1997.
 
17.
Świniarski J., O niektórych rozwinięciach projektu Immanuela Kanta o ustanowieniuwiecznego pokoju, wyjścia z cywilizacji zabijania i wojny zbrojnej, [w:] Marek Bodziany(red.), Społeczeństwo a wojna. Wojna i pokój – retrospekcja i współczesność, Wyd. WyższejSzkoły Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2014.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top