PL EN
REVIEW PAPER
GENERATIONS OF ECONOMIC WAR
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2015-12-15
 
 
SBN 2015;8(2): 203-217
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Experience shows that the practice of economic war reaches back to antiquity. Initially, this practice was associated with destruction of the most important enemy’s economic areas. In the following centuries, there were created a number of non-military instruments, avecting the economic security of other countries. xose are the consequence of ever-closer interference with process of globalization in the economic sphere. Moreover, their specizc character inwuenced the evolution of forms of the economic wars
 
REFERENCES (22)
1.
Anusz J., Sulimierski B., Wielostronne sankcje ekonomiczne Organizacji Narodów Zjednoczonych w teorii i praktyce międzynarodowej, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1995.
 
2.
Geise M., Szatlach M.E., Odsłony kapitalizmu, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011.
 
3.
Grodecka A., Wielcy inwestorzy. O ludziach, którzy na swoich inwestycjach zarobili miliony, Trend Edukacja Finansowa Sp. z o.o., Warszawa 2012.
 
4.
Huchla A., Encyklopedia prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999.
 
5.
Karnowska-Werner M., Zagrożenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, [w:] Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI w., pod red. Górki M., Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.
 
6.
Klimiuk Z., Stosunki handlowe Polski i Niemiec w okresie międzywojennym (1918-1939). Problemy handlu zagranicznego obu krajów na tle międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, Wydawnictwo POLIHYMNIA, Lublin 2011.
 
7.
Kozłowski A., Nowa zimna wojna? Amerykańsko-chińskie relacje w cyberprzestrzeni, [w:] Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI w., pod red. M. Górki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.
 
8.
Księżopolski K.M., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2011.
 
9.
Księżopolski K.M., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Metody i środki przeciwdziałania, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2004.
 
10.
Maciejewski M., Powszechne dzieje gospodarcze od końca XV w. do końca 1939 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
 
11.
Murat I., Colbert, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.
 
12.
Raczkowski K., Geoekonomia i wojny gospodarcze, [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, pod red. K. Raczkowskiego, Wydawnictwo Jak, Warszawa 2012.
 
13.
Rigby R., Wielcy świata biznesu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 
14.
Ruszel M., Surowce energetyczne jako atrybuty państwa w stosunkach międzynarodowych, [w:] Poziom analizy stosunków międzynarodowych, pod red. E. Haliżak, M. Pietraś, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013, tom II.
 
15.
Rzepecki B., Zatarg gospodarczy polsko-niemiecki, Warszawa 1930.
 
16.
Schulze K.E., Konflikt arabsko- izraelski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.
 
17.
Senkowska-Gluck M., Francja doby napoleońskiej, [w:] Europa i świat w epoce napoleońskiej, pod. red. M. Senkowskiej-Gluck, Wiedza Powszechna, Warszawa 1988.
 
18.
Smyrgała D., Geoekonomia i eksport surowców energetycznych jako broń ekonomiczna − wnioski dla Polski, [w:] Racja stanu − Janowi Olszewskiemu, pod red. E. Urbanowicz, J. Urbanowicz, Wydawnictwo Zysk i s-ka, Poznań 2011.
 
19.
Spanier J., Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej, Adam Marszałek, Toruń 1998.
 
20.
Urbański L., Wojna gospodarcza, [w:] W. Stankiewicz, Ekonomika bezpieczeństwa, AON, Warszawa 1994.
 
21.
Wrzosek A., Polityka sankcji ekonomicznych, [w:] Geoekonomia, pod red. E. Haliżak, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa 2012.
 
22.
Zahorski A., Napoleon, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top