PL EN
REVIEW PAPER
MEDIA TOTALITARIANISM AND RUSSIA’S NATIONAL IDENTITY
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2015-12-15
 
 
SBN 2015;8(2): 219-243
 
KEYWORDS
ABSTRACT
According to social constructivists, national identity is a crucial factor that shapes a foreign policy. Despite the fact that it contains certain permanent elements, it changes constantly. Mass media can be responsible for directing those changes through creating the image desired by the political power. xis is the case of the “Vesti Niedieli” − a weekly news program presented by Dmitry Kiselyov − which is an example of media totalitarianism. Kiselyov adapts reasoning aimed at society and refers to the characteristics that determine national identity. With reference to the above, the objective of this article is to distinguish characteristic Russian features and perform analysis of methods using these features by the media.
 
REFERENCES (16)
1.
Bierdiajew M., Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2005.
 
2.
Billington J.H., Russia in Search of Itself, Woodrow Wilson Center Press, Washington 2004.
 
3.
Broda M., Mentalność, tradycja i bolszewicko-komunistyczne doświadczenie Rosji, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2007.
 
4.
Buhun M., Goćkowski J. (red.), Zagadnienie rosyjskie. Myślenie o Rosji: oglądy i obrazy spraw rosyjskich, Wydawnictwo i drukarnia „Secesja”, Kraków 2000.
 
5.
Darczewska J. (red.), Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – studium przypadku, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2014.
 
6.
Karpiński J., Rywalizacja, walka, wrogość, „Kultura i Społeczeństwo” 1992, nr 1.
 
7.
Lewandowski E., Rosyjski sfinks. Rosjanie wśród innych narodów, Książka i Wiedza, Warszawa 1999.
 
8.
Nadskakuła O., Kategorie swój i obcy w rosyjskim myśleniu politycznym, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
 
9.
Nizioł M., Dylematy kulturowe międzynarodowej roli Rosji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 2004.
 
10.
Postulski J., Społeczno-kulturowy kontekst aktywności międzynarodowej Federacji Rosyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 
11.
Prizel I., National Identity and Foreign Policy. Nationalism and Leadership in Poland, Russia and Ukraine, Cambridge University Press, Cambridge 1998.
 
12.
Rotfeld A.D., Myśli o Rosji, Świat Książki, Warszawa 2012.
 
13.
Sadowski J., Między Pałacem Rad i Pałacem Kultury. Studium kultury totalitarnej, Wydawnictwo EGIS, Kraków 2009.
 
14.
Sołowjow W., Zaślubiny Wschodu z Zachodem, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2007.
 
15.
Toynbee A.J., Cywilizacja w czasie próby, Wydawnictwo „Przedświt”, Warszawa 1991.
 
16.
Wilson A., Virtual Politics: Faking Democracy in the Post-Soviet World, Yale University Press, 2006.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top