PL EN
REVIEW PAPER
SOCIAL IDENTITY IN NARRATIVES OF MILITARY COMMANDERS
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2015-12-15
 
 
SBN 2015;8(2): 245-260
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article aims to answer the question of how professional identity avects the individual. Specizc study is centered on military commanders caring out their professional roles, with question of how they identify with it. Research is based on interviews with generals and admirals of the Polish Army. As it is indicated their social identity is crucial for self-image. Social identity, as the author claims, is consistent with the personal identity of a given individual. Hence the znding, analyzing responses to this problem, respondents in general identify with the values of an organization. xis is the most signizcant experience in their lives, dezning who they are and what aims are associated with and because of their professional military duties. Without a doubt a military ethos and interconnected values play an important role for a profession.
 
REFERENCES (10)
1.
Bauman Z., Zindywidualizowane społeczeństwo, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 
2.
Castells M., Siła tożsamości, PWN, Warszawa 2008.
 
3.
Doliński D., Tożsamość jako źródło mocy społecznej, [w:] W. Łukaszewski i in., Tożsamość. Trudne pytanie kim jestem, Wyd. Smak Słowa, Sopot 2012.
 
4.
Gałdowa A. (red.), Tożsamość człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 
5.
Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2005.
 
6.
Łukaszewski W., Tożsamość wieloraka, [w:] W. Łukaszewski i in., Tożsamość. Trudne pytanie kim jestem, Wyd. Smak Słowa, Sopot 2012.
 
7.
Marody M., Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014.
 
8.
Oleś P.K., Tożsamość osobista i społeczna − płynna czy określona?, [w:] W. Łukaszewski i in., Tożsamość. Trudne pytanie kim jestem, Wyd. Smak Słowa, Sopot 2012.
 
9.
 
10.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top