PL EN
REVIEW PAPER
INFORMATION - ITS MEANING AND PROTECTION METHODS. TECHNICAL PERSPECTIVE
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-10-03
 
 
SBN 2011;2(2): 109-121
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article contains a review of issues related to the importance of information for the functioning of the modern state and the issues of proper protection of such information.
 
REFERENCES (14)
1.
K. Liderman, Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, PWN, Warszawa 2008.
 
2.
Z. Nowakowski, H. Szafran, R. Szafran, Bezpieczeństwo w XXI wieku. Strategie bezpieczeństwa narodowego Polski i wybranych państw, RS DRUK Drukarnia Wydawnictwo, Rzeszów 2009.
 
3.
A.E. Patkowski, Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji przetwarzanej w systemach teleinformatycznych. Wewnętrzne materiały szkoleniowe, ITA WAT, Warszawa 2005.
 
4.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
 
5.
Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia, Warszawa, marzec 2009.
 
6.
IEC 61508: Functional Safety: Safety-Related Systems.
 
7.
PN-ISO/IEC-17799:2005: Technika informatyczna – Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 
8.
PN-ISO/IEC 27001:2007: Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania.
 
9.
PN-ISO/IEC 27005:2010: Technika Informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.
 
10.
PN-ISO/IEC 15408-1:2002: Technika informatyczna – Techniki zabezpieczeń – Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych – Część 1: Wprowadzenie i model ogólny.
 
11.
PN-ISO/IEC 15408-3:2002: Technika informatyczna – Techniki zabezpieczeń – Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych – Część 3: Wymagania uzasadnienia zaufania do zabezpieczeń.
 
12.
PN-IEC 62198:2005: Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięcia – Wytyczne stosowania.
 
13.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DzU z dn. 21.05.07).
 
14.
Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, dnia 12.12.2006 KOM(2006) 786 wersja ostateczna: Komunikat komisji w sprawie europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top