PL EN
REVIEW PAPER
INFORMATION SECURITY CRITERIA IN THE DESIGN OF BUSINESS SYSTEMS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-10-03
 
 
SBN 2011;2(2): 91-107
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the essence of the business system, its key features and capabilities of risk management. It identifies the design process of business systems and examines each phase. It shows the information security requirements for business systems and organizations.
 
REFERENCES (14)
1.
J. Champy, X-Engineering przedsiębiorstwa, Placet Publishing Agency, Warsaw 2003.
 
2.
FIPS 200 Minimum Security Requirements for Federal Information and Information Systems, 2006, http://csrc.nist.gov/publicati...
 
3.
B. G linka, P. Hensel, Projektowanie organizacji, UW, Warsaw 2006.
 
4.
P. G rajewski, Organizacja procesowa, PWE, Warsaw 2007.
 
5.
T. Kasprzak (scientific editor), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, DIFIN, Warsaw 2005.
 
6.
R.B. Kemball-Cook, Luka organizacyjna, Warsaw, PWE 1973.
 
7.
G.D. Oberlander, Project Management for Engineering and Construction, McGraw- -Hill, Boston 2000.
 
8.
M. Trocki, B. G rucza, K. Ogonek, Zarządzanie projektami, PWE, Warsaw 2003.
 
9.
J. Woźniak, P. Zaskórski, Asymetria informacyjna w zarządzaniu bezpieczeństwem organizacji procesowych, IOIZ Newsletter, Warsaw 2009.
 
10.
A. Zając, Wykorzystanie metafor do identyfikacji potrzeb informacyjnych, „Zeszyty Naukowe AE”, Cracow 2004.
 
11.
P. Zaskórski, G . Pieniążek, Ciągłość działania organizacji w warunkach asymetrii informacyjnej, International Scientific Conference on “Zarządzanie kryzysowe – różne oblicza”, Wroclaw 2010.
 
12.
P. Zaskórski, J. Woźniak, Ciągłość informacyjno-decyzyjna warunkiem bezpieczeństwa organizacji gospodarczej, Conference on “Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania – teoria i praktyka”, WAT, Warsaw 2009.
 
13.
P. Zaskórski, Zasoby informacyjne komponentem infrastruktury krytycznej organizacji, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Katastrofy Naturalne i Cywilizacyjne. Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa”, Wroclaw–Belchatow 3-5.06.2009.
 
14.
P. Zaskórski, Strategie informacyjne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, WAT, Warsaw 2005.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top