PL EN
REVIEW PAPER
MODERN SECURITY PARADIGM
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
 
2
Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2011-10-03
 
 
SBN 2011;2(2): 71-90
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Knowledge about the surrounding world, social reality, its functioning consists of many different theories, laws, notions and concepts of the surrounding world. In this respect, the security paradigm as a toll of knowledge has many explanatory functions. The point is that only some of them are true and only in particular, often accidental circumstances. Hence differentiating whether they are true or not carries a risk and possibility of an error. The consequences manifest themselves in any aspect of human activity and it concerns also the security paradigm of a subject and their activities. The article rise up those issues and try to bring answers. Trying to describe reality, in order to systematize it and give it an understandable form, is as much tempting, due to the bulk of the challenge, as it is discouraging, because of the idea of activities which should or may be connected with this task. The purpose of this type of activities may be easily questioned by indicating the number of determinants which should be taken into consideration and inability to include them all in the undertaken discussion. Hence what makes one face this challenge? Paradoxically, the image of reality is like an image in a toy telescope, in which, when one looks against the light, images overlap and change while keeping some of their own features. So does the reality which, while undergoing changes, possesses its own, unique and at the same time repetitive features. Although during observation they may be distorted, the impression of some repeatability remains, which is underlying for understanding of what surrounds us. It is the basis for understanding which leads to cognition and explanation of events, phenomena, processes as well as megatrends which create human social reality. This link between cognition and understanding, or rather the willingness to notice it in the area of broadly understood subject’s security has become the basis for this discussion.
 
REFERENCES (49)
1.
H. Brown, Thinking About National Security, Boulder 1983.
 
2.
B. Buzan, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era, Brighton 1991.
 
3.
E.H. Carr, Twenty Years’ Crisis. An Introduction to the Study of International Relations, 1919-1939, Palgrave Macmillan, December 2001.
 
4.
Charter Of Paris For a New Europe, Paris, 19-21 November 1990.
 
5.
B. Czarnecki, W. Siemieński, Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Difin, Warsaw 2004.
 
6.
E. Czapska, Przekaz medialny a rzeczywistość, „Realia i co dalej…”, dwumiesięcznik społeczno-polityczny, June no. 3 (18) 2010.
 
7.
K. Darwin, O pochodzeniu człowieka, Jirafa Roja 2009.
 
8.
A. Dawidczyk, Paradygmat siły w stosunkach międzynarodowych, tapescript, Warsaw 2002.
 
9.
J. Dębowski, Bezpośredniość poznania. Spory – Dyskusje – Wyniki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2000.
 
10.
R. Floyd, Towards a consequentialist evaluation of security: Bringing together the Copenhagen and the Welsh School of security studies, “Review of International Studies”, 2007.
 
11.
C. Georgio, Narodziny filozofii, Res Publica & Oficyna Literacka, Warsaw–Cracow 1991.
 
12.
J. Gryz, „Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” – rola i znaczenie w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe AON” no. 4(57) 2004.
 
13.
J. Gryz, Policy and strategy of the state, Strategic Impact, National Defence University „Carol I” Printing House, Bucharest, Romania, No. 3(24)/2007.
 
14.
S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA 1998.
 
15.
J. Huysmans, Security! What do You Mean? From Concept to Thick Signifier, “European Journal of International Relations”, 1998.
 
16.
R. Ingarden, Spór o istnienie świata, tom I, PWN, Warsaw 1960, vol. II, PWN, Warsaw 1961.
 
17.
W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, „Zeszyt Problemowy” no. 1 (61) 2010.
 
18.
T.S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warsaw 2001.
 
19.
T.S. Kuhn, Przewrót kopernikański. Astronomia planetarna w dziejach Zachodu, Prószyński i S-ka, Warsaw 2006.
 
20.
S.D. Krasner, Sovereignty: organized hypocrisy, Princeton University Press 1999.
 
21.
J. Kukułka, Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności interesów, „Sprawy Międzynarodowe”, PISM, 1982 nr 7.
 
22.
J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2000.
 
23.
K. Mannheim, Ideologia i utopia, Wydawnictwo Test, Lublin 1992.
 
24.
A.H. Maslow, Motivation and personality, New York 1954 (reprint 1987).
 
25.
Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, signed at Montevideo, 26 December 1933.
 
26.
H. Münkler, Wojny naszych czasów, WAM, Cracow 2004.
 
27.
T. Parsons, System społeczny, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Cracow 2009.
 
28.
D.S. Papp, Contemporary International Relations. Framework for understanding, New York 1984.
 
29.
K.R. Popper, Logika odkrycia naukowego, Fundacja Aletheia, Warsaw 2002.
 
30.
B. Reeves, C. Nass, Media i ludzie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw 2000.
 
31.
T. Reid, An Inquiry into the Human Mind, Copyright Jonathan Bennett, July 2007.
 
32.
T. Ried, Active Power in General, No. 1 of Essays on the Active Powers of Man, Copyright Jonathan Bennett, October 2007.
 
33.
T. Reid, No. 1 of Essays on the Intellectual Powers of Man, Copyright Jonathan Bennett, May 2008.
 
34.
C. Robin, Fear: The History of a Political Idea, Oxford: Oxford University Press, 2004.
 
35.
R. Rosa, Filozofia bezpieczeństwa, Bellona, Warsaw 1997.
 
36.
A. Rotfeld, Europejski system bezpieczeństwa in statu nascendi, PISM, Warsaw 1990.
 
37.
Socjotechnika, Książka i Wiedza, Warsaw 1968.
 
38.
J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warsaw 1996.
 
39.
J. Stefanowicz, Bezpieczeństwo współczesnych państw, Instytut Wydawniczy PAX, Warsaw 1984.
 
40.
Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2006.
 
41.
H. Spencer, Jednostka wobec państwa, Liber 2002.
 
42.
N.J. Spykman, America’s Strategy in World Politics, New York 1942.
 
43.
B. Szmulik, M. Żmigrodzki (red.), Wprowadzanie do nauki o państwie i polityce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 
44.
J. Świniarski, Rodzaje wyzwań we współczesnym świecie. Próba systematyzacji filozoficznej, (typescript), 1997.
 
45.
R. Tarnogórski, Interwencja w Iraku a prawo międzynarodowe, PISM, „Biuletyn” no. 19 (123)/2003.
 
46.
J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warsaw 2004.
 
47.
R. Ullman, Redefining Security, International Security 1983, no. 1.
 
48.
C. Wright Mills, The Power Elite, Oxford Press 1956.
 
49.
R. Zięba, Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe”, PISM, 1989 no. 10.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top