PL EN
REVIEW PAPER
SOURCES OF A REALISTIC AND IDEALIST TRADITION OF REFLECTION ON NATIONAL SECURITY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-10-03
 
 
SBN 2011;2(2): 51-69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The author considers the religious, mythological, philosophical and philosophical sources of reflection on national security. He considers them to be the foundations of Western civilization determining its development. These considerations and analyzes serve to specify the meaning of national security that is more idealistic and prone to equate security with peace, or more realistic and prone to equate security with some combination of war and peace. He associates the traditions of these meanings with the phases of knowledge development indicated by August Comte. In this context, it suggests that the realistic meaning of national security is more scientific than idealistic. So he is against the idealistic identification of security and peace.
 
REFERENCES (24)
1.
Arystoteles, Polityka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2010.
 
2.
Arystoteles, Słownik terminów Arystotelesowych. Indeks pojęć i nazw, (w:) Idem, Dzieła wszystkie, t. 7, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003.
 
3.
J. Borgosz, Drogi i bezdroża filozofii pokoju. Od Homera do Jana Pawła II, Bellona, Warszawa 1989.
 
4.
B. Buzan, People, States and Fear. The National Security Problem in International Relations, Britighton 1983.
 
5.
M. Cieślarczyk, Kultura bezpieczeństwa i obronność, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.
 
6.
M. Cieślarczyk, Kultura bezpieczeństwa w realiach XXI w., (w:) Czynić świat bardziej bezpiecznym, red. A. Cugowska i Jerzy Kunikowski, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
 
7.
A. Comte, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej, Hachette sp. z o.o., Warszawa 2009.
 
8.
F. Gołembski, O wieloznaczności pojęcia bezpieczeństwo, „Nowoczesne Systemy Zarządzania. Zeszyt WCY IOiZ” 2008, nr 3.
 
9.
G.L. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 
10.
J. Homerski, Idea pokoju w Starym Testamencie, (w:) Napiórkowski (red.), Teologia pokoju, Niepokalanów 1988.
 
11.
T. Jemioło, A. Dawidczyk, Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, Wyd. AON, Warszawa 2008.
 
12.
J. Kondziela, Badania nad pokojem. Teoria i jej zastosowanie, Warszawa 1975.
 
13.
J. Kukułka, Narodziny nowych koncepcji bezpieczeństwa, (w:) Idem (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej po zimnej wojnie, PWN, Warszawa 1994.
 
14.
M. Lisiecki, Diagnoza i prognoza rozwiązań systemowych w zakresie organizacji i zarządzania bezpieczeństwem obywateli, (w:) Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, red. Marek Lisiecki, Wyd. WSZ i Prawa w Warszawie, Warszawa 2008.
 
15.
Platon, Listy, PWN, Warszawa 1987.
 
16.
Platon, Protagoras, tłum. L. Regner, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004.
 
17.
L. Regner, Wstęp, (w:) Platon, Protagoras, tłum. L. Regner, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2004.
 
18.
R. Rosa, M. Lipińska-Rzeszutek, M. Kubiak, Filozofia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego. Tradycja – Współczesność – Nowe wyzwania, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
 
19.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa, Wyd. AON, Warszawa 1996.
 
20.
J. Stańczyk, Bezpieczeństwo i pokój – wzajemne relacje, (w:) Edukacja dla bezpieczeństwa i pokoju w jednoczącej się Europie. Teoria i jej zastosowanie, red. Ryszard Rosa, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce–Chlewiska 1999.
 
21.
J. Świniarski, Bezpieczeństwo lokalne w ujęciu aksjologicznym, (w:) Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym, red. Włodzimierz Fehler, Wyd. Arte, Warszawa 2009.
 
22.
J. Świniarski, O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena do zagadnień ogólnych, Wyd. Makuliński, Warszawa–Pruszków 1997.
 
23.
B. Winiarski., Bezpieczeństwo, arbitraż, rozbrojenie, Warszawa 1928.
 
24.
J. Świniarski, O naturze bezpieczeństwa. Prolengomena do zgadnień ogolnych, Agencja Wyd. ULMAK, Warszawa–Pruszków 1997.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top