PL EN
REVIEW PAPER
BENEFITS AND THREATS CORRELATION OF UAV USAGE
 
 
More details
Hide details
1
Centralny Ośrodek Analizy Skażeń
 
 
Publication date: 2020-05-15
 
 
SBN 2020;17(1): 15-30
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the use of unmanned aerial vehicles as an implementation benefits and threats in the civil world and the Polish Armed Forces both. The responsibilities of drone operators were mentioned in accordance to the currently valid UAV’s regulations. The attention was focused on significant legislative changes, which were introduced recently. A number of situations linked to using UAVs in the correlation of benefits and threats were specified. The remedial measures classification involving possibilities of rational UAV’s usage was proceeded with regard to the profits and losses analysis in general airspace functioning. Taking into consideration the priority of responsible and lawful usage manners, absolute safety of the designated airspace zones, the possible development of detection systems and expected UAV’s private sector restrictions were indicated.
 
REFERENCES (17)
1.
Instrukcja organizacji lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (IOL-2016), sygn. SPow. 20/2016, Warszawa 2016, Decyzja Nr 180/Szkol/DG RSZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 2.08.2016 r.
 
2.
Cymerski, J., Wiciak, K. (red.), 2005. Przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym w wyniku bezprawnego i celowego użycia bezzałogowych platform mobilnych, Szczytno, WSPol.
 
3.
Regulamin lotów lotnictwa Sił Zbrojnych RP (RL-2016), sygn. SPow. 19/2016, Warszawa 2016, Decyzja Nr 179/Szkol/DG RSZ Ministra Obrony Narodowej z dnia 2.08.2016 r.
 
4.
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich.
 
5.
Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. z 2013 r., poz. 440).
 
6.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz.U. z 2003 r. Nr 116, poz. 1090 z późn. zm.).
 
7.
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.
 
8.
www.armytimes.com (dostęp 10.05.2020).
 
9.
www.caci.com (dostęp 10.05.2020).
 
10.
www.caci.com/skytracker-technology-suite (dostęp 10.05.2020).
 
11.
www.cbsnews.com (dostęp 10.05.2020).
 
12.
www.drony.ulc.gov.pl. (dostęp 10.05.2020).
 
13.
www.leidensecurityandglobalaffairs.nl (dostęp 10.05.2020).
 
14.
www.nationalpost.com (dostęp 10.05.2020).
 
15.
www.nowemedia.org.pl (dostęp 10.05.2020).
 
16.
www.washingtonpost.com (dostęp 10.05.2020).
 
17.
Wytyczne nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Doc 9859, Dz. Urz. ULC poz. 64.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top