PL EN
REVIEW PAPER
KOSOVO - A CHALLENGE FOR THE INTERNATIONAL COMMUNITY
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
 
Publication date: 2012-12-02
 
 
SBN 2012;3(1): 49-61
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Kosovo - the state itself and its independence - arouses many emotions in the world. There are arguments about the possibility of destabilizing the situation in the entire Western Balkans and voices about Kosovo's unconditional return to Serbia. The aim of the article is to show the attitude of the international community to Kosovo's independence, taking into account the opinions of its inhabitants, as well as the impact of the situation in Kosovo on security in the region.
 
REFERENCES (23)
1.
Council Conclusions on the Western Balkans, 2809th External Relations Council meetingLuxembourg, 18.06.2007.
 
2.
European Commision Staff Working Document, Kosovo (under UNSCR 1244) 2006Progress Report, SEC(2006) 1386, Brussels, 8.11.2006.
 
3.
European Parlament, Directorate General for External Policies (Directorate B), Information note on Kosovo, Brussels, 30.05.2006.
 
4.
International Crisis Group, Kosovo: Ka konačnom statusu, Izveštaj br.161, 24.01.2005.
 
5.
Putokazi za budućnost Kosova: unutrasnji pokazatelj, Izvestaj br 125, 01.03.2002.
 
6.
Izvjestaj Medunarodne komisije za Balkan: Balkan u buducnosti Evrope, Sofia,04.2005.
 
7.
Parlament Europejski, Projekt rezolucji w odpowiedzi na pytania wymagające odpowiedzi ustnej B6-0026/2004 i B6-0025/2004 zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu złożoneprzez A. Samuelsena w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie stanu integracjiregionalnej w regionie Zachodnich Bałkanów, B6-0094/2005, Bruksela, 14.02.2005.
 
8.
Parlament Europejski, Sprawozdanie w sprawie przyszłości Kosowa oraz roli UE(2006/2267 (INI)), Komisja Spraw Zagranicznych, Bruksela 15.03.2007.
 
9.
Sveobuhvatan predlog za rešenje statusa Kosova, URL: <http://www.assembly-kosova.org...>, 02.02.2007.
 
10.
Council Decision 2010/446/CFSP of 11 August 2010 extending the mandate of the EuropeanUnion Special Representative in Kosovo, „Ofcial Journal of the European Union” L 211/36,12.8.2010.
 
11.
A.J. Bellamy, Human Wrongs in Kosovo 1974-99, (w:) Ken Booth (red.), Te Kosovo Tragedy: Te Human Rights Dimensions (Cold War History), Routledge, London 2001.
 
12.
F. Biber, Z. Daskalovski, Understand the war in Kosovo, Frank Cass, London 2003.
 
13.
P. Garde, Život i smrt Jugoslavije, Ceres, Zagrzeb 1996.
 
14.
D. Gibas-Krzak, Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku: uwarunkowania – przebieg – konsekwencje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 
15.
M. Kaczmarski, Rosja wobec problemu kosowskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich – komentarze, 08.02.2007.
 
16.
L. Dick, Z. Dick, Kosovo: From Crisis to Crisis, Ashgate Pub Ltd, Londyn 2001.
 
17.
S. Nowak, Kosowo – mit i historia w konflikcie serbsko-albańskim, (w:) E. Szcześniak–Kajzar (red.), Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 87-102.
 
18.
L. Mosegaard Søbjerg, Te Kosovo-Experiment: Peacebuilding through an International Trusteeship, w: T. Knudsen, C. Laustsen (red.), Kosovo between War and Peace: Nationalism, Peacebuilding and International Trusteeship, Routledge, London, New York 2006, s. 57 i n.
 
19.
Ch. Tomuschat (red.), Kosovo and the International Community: A Legal Assessment, Kluwer Law International, 2002.
 
20.
M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii: jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 
21.
P.J.J. Welfens, Stabilizing and Integrating the Balkans: Economic Analysis of the Stability Pact, EU Reforms and International Organizations (American and European Economic and Political Studies), Springer, 2001.
 
22.
A. Yannis, Kosovo under international Administration: An Unfnished Conflict, Eliamep, Athens 2001
 
23.
R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top