PL EN
REVIEW PAPER
POLAND AS AN ACTOR OF INTERNATIONAL COOPERATION AGAINST TERRORISM
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2012-12-02
 
 
SBN 2012;3(1): 63-78
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Terrorism is a phenomenon which, in view of the changes taking place, has a new meaning for the essence of Poland's security. This is related to the process of its internationalization, which poses a new threat to international security. The article is an attempt to show the place and importance of Poland on the plane of international cooperation against combating terrorism. After presenting the essence of terrorism, the author outlines new directions and proposals of actions against the background of international organizations, the implementation of which will contribute to a more effective fight and better cooperation in minimizing and counteracting these threats.
 
REFERENCES (19)
1.
A. Ciupiński, M. Zając (red.), Wybrane problemy walki z terroryzmem międzynarodowym, AON, Warszawa 2003.
 
2.
A.R. Kosta, Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXIwieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 
3.
A. Wejkszner, Globalizacja terroryzmu zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego, (w:) W. Malendowski (red.), Spory – konflikty zbrojne – terroryzm. Dysfunkcjonalneczynniki współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe INPiDUAM w Poznaniu, Poznań 2006.
 
4.
B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i kontynuacje, Adam Marszałek, Toruń 2002.
 
5.
B. Hołys, Terroryzm – t. 1, t. 2, Lexis Nexis, Warszawa 2010.
 
6.
B. Hołys, Terroryzm, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2009.
 
7.
D. Górki, K. Liedel, System przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce. Stan obecnya potrzeba rozwoju, (w:) K. Liedla, J. Marszałek-Kawa, S. Wudarski (red.), Politycznemetody zwalczania terroryzmu, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2006.
 
8.
D. Szlachter, Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej – nowy impuls, Adam Marszałek, Toruń 2007.
 
9.
G. Michałowska (red.), Mały słownik stosunków międzynarodowych, WydawnictwaSzkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996.
 
10.
I. Popiuk-Rysińska, Organizacje międzynarodowe. Zarys problematyki, (w:) S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska (red.), Udział Polski w organizacjach międzynarodowych,Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012.
 
11.
J. Starzyk-Sulejewska, Ewolucja uczestnictwa Polski w organizacjach międzynarodowych, (w:) S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska (red.), Udział Polski w organizacjachmiędzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012.
 
12.
K. Jałoszyński, Współczesny wymiar antyterroryzmu, Wydawnictwo TRIO, Warszawa2008.
 
13.
K. Jałoszyński, Zagrożenie terroryzmem w wybranych krajach Europy Zachodnieji w Stanach Zjednoczonych, AON, Warszawa 2001.
 
14.
K. Liedla, J. Marszałek-Kawa, S. Wudarski (red.), Polityczne metody zwalczaniaterroryzmu, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2006.
 
15.
M. Kuczyński, Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1999--2000. Tło historyczne i stan obecny, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 
16.
P. Piasecka, Zwalczanie terroryzmu dla społeczności międzynarodowej, (w:) K. Liedel,P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz (red.), Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetrycznyświat, Wydawnictwo Difn, Warszawa 2011.
 
17.
T. Hanausek, W sprawie pojęcia współczesnego terroryzmu, „Problemy Kryminalistyki”nr 143, 1980 r., „Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych”.
 
18.
V. Grotowicz, Terroryzm w Europie Zachodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa-Wrocław 2000.
 
19.
W. Kopaliński, Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa 1999.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top