PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
POLSKA JAKO AKTOR MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY PRZECIWKO TERRORYZMOWI
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 02-12-2012
 
 
SBN 2012;3(1): 63-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Terroryzm jest zjawiskiem, które wobec zachodzących zmian posiada nowe znaczenie dla istoty bezpieczeństwa Polski. Wiąże się to z procesem jego internacjonalizacji, co stanowi nowe zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Artykuł stanowi próbę ukazania miejsca i znaczenia Polski na płaszczyźnie międzynarodowej współpracy przeciwko zwalczaniu terroryzmu. Po przedstawieniu istoty terroryzmu autor na tle organizacji międzynarodowych zakreśla nowe kierunki i propozycje działań, których realizacja przyczyni się do bardziej efektywnej walki i lepszej współpracy w minimalizowaniu tych zagrożeń i przeciwdziałaniu im.
 
REFERENCJE (19)
1.
A. Ciupiński, M. Zając (red.), Wybrane problemy walki z terroryzmem międzynarodowym, AON, Warszawa 2003.
 
2.
A.R. Kosta, Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXIwieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 
3.
A. Wejkszner, Globalizacja terroryzmu zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego, (w:) W. Malendowski (red.), Spory – konflikty zbrojne – terroryzm. Dysfunkcjonalneczynniki współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe INPiDUAM w Poznaniu, Poznań 2006.
 
4.
B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i kontynuacje, Adam Marszałek, Toruń 2002.
 
5.
B. Hołys, Terroryzm – t. 1, t. 2, Lexis Nexis, Warszawa 2010.
 
6.
B. Hołys, Terroryzm, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2009.
 
7.
D. Górki, K. Liedel, System przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce. Stan obecnya potrzeba rozwoju, (w:) K. Liedla, J. Marszałek-Kawa, S. Wudarski (red.), Politycznemetody zwalczania terroryzmu, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2006.
 
8.
D. Szlachter, Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej – nowy impuls, Adam Marszałek, Toruń 2007.
 
9.
G. Michałowska (red.), Mały słownik stosunków międzynarodowych, WydawnictwaSzkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996.
 
10.
I. Popiuk-Rysińska, Organizacje międzynarodowe. Zarys problematyki, (w:) S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska (red.), Udział Polski w organizacjach międzynarodowych,Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012.
 
11.
J. Starzyk-Sulejewska, Ewolucja uczestnictwa Polski w organizacjach międzynarodowych, (w:) S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska (red.), Udział Polski w organizacjachmiędzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012.
 
12.
K. Jałoszyński, Współczesny wymiar antyterroryzmu, Wydawnictwo TRIO, Warszawa2008.
 
13.
K. Jałoszyński, Zagrożenie terroryzmem w wybranych krajach Europy Zachodnieji w Stanach Zjednoczonych, AON, Warszawa 2001.
 
14.
K. Liedla, J. Marszałek-Kawa, S. Wudarski (red.), Polityczne metody zwalczaniaterroryzmu, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2006.
 
15.
M. Kuczyński, Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1999--2000. Tło historyczne i stan obecny, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 
16.
P. Piasecka, Zwalczanie terroryzmu dla społeczności międzynarodowej, (w:) K. Liedel,P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz (red.), Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetrycznyświat, Wydawnictwo Difn, Warszawa 2011.
 
17.
T. Hanausek, W sprawie pojęcia współczesnego terroryzmu, „Problemy Kryminalistyki”nr 143, 1980 r., „Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych”.
 
18.
V. Grotowicz, Terroryzm w Europie Zachodniej, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa-Wrocław 2000.
 
19.
W. Kopaliński, Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa 1999.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top