PL EN

Rada Redakcyjna

 
dr Krzysztof SZWARCRedaktor Naczelny
mgr inż. Małgorzata SKURA - Redaktor Merytoryczno-Językowy
mgr Łukasz KOMINEKRedaktor/Sekretarz Redakcji

prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK - Przewodniczący Rady Redakcyjnej
dr hab. inż. Jarosław STELMACH
dr hab. Adam KOŁODZIEJCZYK
dr hab. Adam OSTANEK
dr hab. Janusz ŚWINIARSKI
dr hab. Jerzy ZALEWSKI
dr inż. Michał WIŚNIEWSKI
dr Jakub ADAMKIEWICZ
dr Patrycja BRYCZEK–WRÓBEL
dr Małgorzata JAROSZYŃSKA
dr Paweł KAWALERSKI
dr Natalia MOCH
dr Justyna STOCHAJ
dr Krzysztof SZWARC
dr Arnold WARCHAŁ
dr Wioleta WEREDA
dr Jacek WOŹNIAK
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top