PL EN

O Nas

 
Studia Bezpieczeństwa Narodowego to czasopismo naukowe, które wydawane jest nieprzerwanie od 2011 roku. W pierwszym roku swego istnienia czasopismo było półrocznikiem. Na przestrzeni lat 2012-2014 nasze pismo było rocznikiem. W latach 2014-2020 wydawane było ponownie w formie półrocznika. Natomiast od 2021 roku nasze czasopismo ukazuje się jako kwartalnik.

Studia Bezpieczeństwa Narodowego” są indeksowane przez Bibliotekę Narodową pod numerem ISSN: 2082-2677. Redakcja deklaruje, że wersja papierowa niniejszego czasopisma jest wersją pierwotną.

W czasopiśmie prezentowane są wyniki badań nad bezpieczeństwem, dotyczące zwłaszcza:
 • metodologii badań oraz teorii bezpieczeństwa;
 • organizacji i konfiguracji systemów bezpieczeństwa na poziomie samorządowym, państwa oraz międzynarodowym;
 • identyfikacji, analizy i ewaluacji zagrożeń;
 • metod i technik zapobiegania i reagowania na zagrożenia i sytuacje kryzysowe;
 • edukacji dla bezpieczeństwa;
 • historycznych, filozoficznych i normatywnych aspektów bezpieczeństwa;
 • interdyscyplinarnych zagadnień bezpieczeństwa;
 • kryptologii i cyberbezpieczeństwa.

 • Publikowane są również recenzje książek oraz artykułów naukowych.

  Do publikacji w czasopiśmie są przyjmowane przede wszystkim artykuły naukowe z zakresu dyscypliny: nauki o bezpieczeństwie. Publikowane są również artykuły z zakresu obronności, zarządzania, ekonomii, socjologii, psychologii, filozofii, politologii, historii, prawa, energetyki i informatyki, jeżeli przedstawiają badania związane z problematyką bezpieczeństwa oraz uzyskają aprobatę Redakcji.
   
  ISSN:2082-2677
  Journals System - logo
  Scroll to top