PL EN

Międzynarodowa Rada Naukowa

 
prof. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Polska)
prof. dr hab. Karol KARSKI, Uniwersytet Warszawski (Polska)
prof. dr hab. Mykoła KUCZEREPA, Wołyński Uniwersytet Narodowy w Łucku (Ukraina)
prof. dr hab. Mirosław MINKINA, Uniwersytet w Siedlcach (Polska)
prof. dr inż. Juraj GRENČÍK, Uniwersytet Żyliński (Słowacja)
prof. dr Zharas BERDENOV, Eurasian National University L.N. Gumilyov (Kazachstan)
prof. dr Gideon BIGER, Tel-Aviv University (Izrael)
prof. dr Alexandru ILIEŞ, University of Oradea (Rumunia)
prof. dr Igor JELEN, University of Trieste (Włochy)
prof. dr Vladimir KOLOSSOV, Russian Academy of Sciences (Rosja)
prof. dr Maria Paola PAGNINI, University Cusano w Rzymie (Włochy)
prof. dr Jernej ZUPANČIČ, University of Ljubljana (Słowenia)
prof. Brian BUCKLES, The Eisenhower School for National Security and Resource Strategy (USA)
prof. Anca GHEORGHIU, Hyperion University (Rumunia)
prof. Irina JACKIVA, Transport & Telecommunications Institute w Rydze (Łotwa)
prof. Olegas PRENTOVSKIS, Vilnius Gedaminas University of Technology (Litwa)
prof. Mauro ROMANELLI, Parthenope University of Naples (Włochy)
prof. Eleftherios THALASSINOS, European Chair Jean Monnet, University of Piraeus (Grecja)
prof. Alexandra ZBUCHEA, The National University of Political Studies and Public Administration (Rumunia)
dr hab. inż. Gabriel NOWACKI, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Polska)
dr hab. inż. Jarosław STELMACH, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie (Polska)
dr hab. Agnieszka BÓGDAŁ-BRZEZIŃSKA, Uniwersytet Warszawski (Polska)
dr hab. Krzysztof DRABIK, Uniwersytet w Siedlcach (Polska)
dr hab. Włodzimierz FEHLER, Uniwersytet w Siedlcach (Polska)
dr hab. Tomasz KAMIŃSKI, Uniwersytet Warszawski/Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Polska)
dr hab. Jerzy STAŃCZYK, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Polska)
dr hab. Jan WENDT, Uniwersytet Gdański (Polska)
doc. dr Petro HAWRYŁYSZYN, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy w Iwano-Frankiwsku (Ukraina)
doc. dr Marian MUDRYJ, Lwowski Uniwersytet Narodowy we Lwowie (Ukraina)
dr Daniel SILANDER, Linnaeus University (Szwecja)
dr Paweł STAWARZ, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top