PL EN

Wymagania Edytorskie

 
Zachęcamy do zapoznania się z wzorcem poglądowym artykułu.

Język publikacji: polski, angielski.
Styl cytowania: przypisy w stylu harwardzkim Taylor & Francis (TF-V HarvardB), szczegóły są szeroko opisane w wytycznych merytorycznych.
Objętość publikacji: do 40 000 znaków ze spacjami (wraz z bibliografią).
Format pliku: .DOC lub .DOCX.
Format tekstu: A4.
Marginesy: 2,5 cm z każdej strony.
Rozmieszczenie tekstu: wyjustowany.
Interlinia (odstęp między wierszami): 1,5 pkt.
Akapity (odstęp z lewej, wcięcia): 1,25 pkt.
Czcionka: Times New Roman.
Tytuł w języku tekstu głównego: 12 pkt., antykwa (pismo proste), wersaliki (wielka litera), bold (czcionka pogrubiona).
Tytuł w języku przeciwstawnym do tekstu głównego: 12 pkt., antykwa (pismo proste), wersaliki (wielka litera), bold (czcionka pogrubiona).
Imię i nazwisko autora: 12 pkt., kursywa (pismo pochyłe).
Afiliacja: 12 pkt., kursywa (pismo pochyłe).
ORCID: 12 pkt., kursywa (pismo pochyłe).
Abstrakt w języku tekstu głównego: 12 pkt., antykwa (pismo proste).
Abstrakt w języku przeciwstawnym do tekstu głównego: 12 pkt., antykwa (pismo proste).
Słowa kluczowe w języku tekstu głównego: 12 pkt., antykwa (pismo proste).
Słowa kluczowe w języku przeciwstawnym do tekstu głównego: 12 pkt., antykwa (pismo proste).
Śródtytuły: bez numeracji, bez kropki na końcu, wyśrodkowanie, bold (czcionka pogrubiona).
Cytaty: kursywa (pismo pochyłe), ujęte w cudzysłów.
Rysunki, obrazy, wykresy i tabele: 12 pkt., antykwa (pismo proste), powinny być kolejno ponumerowane,
mieć krótkie tytuły umieszczone powyżej danego obiektu, natomiast źródło poniżej niego, zaleca się wykonywanie rysunków
w programach tworzących grafikę wektorową, fotografie/skany w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 DPI.
Bibliografia: numerowanie zwykłe, sortowanie alfabetyczne, wcięcie - 0,75 pkt.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top