PL EN
REVIEW PAPER
PARTICIPATION IN MILITARY MISSIONS IN IRAQ AND AFGHANISTAN, AND ITS EFFECTS ON THE POLISH ARMED FORCES, ECONOMY AND POSITION OF POLAND IN THE INTERNATIONAL ARENA
 
More details
Hide details
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
 
 
Publication date: 2014-05-15
 
 
SBN 2014;5(1): 59-72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is a crossectional general analysis of some of the elements of Poland’s participation in the Iraq and Afghanistan missions. At the introduction the author discusses the issues related to reasoning for participation in missions abroad in those particular countries, focusing in the latter part on the logistics of soldier transportation and transportation of equipment into the area of action. In the analytical description and transposition of those and other experiences in theoretical frames, general summary of those experiences is given. The final goal is to present a coherent view on the essential outcome of Polish forces participation and its impact on the Poland’s military, economy, and state’s positioning in the international arena. This presentation relates to experiential nature and theoretical frames of the state security.
 
REFERENCES (18)
1.
M. Banasik, Uwarunkowania misji w Afganistanie, „Bellona”, Warszawa, 2008, nr 1.
 
2.
K. Barcz, A. Gołąbek, Śmigłowce w PKW, [w:] „Armia”, Lublin, 2008, nr 7-8.
 
3.
M. Dziekan, Wnioski z przebiegu operacji „Iracka Wolność”, [w:]: Operacja „Iracka Wolność”. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy i pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, Warszawa 2003.
 
4.
Z. Gawlik, A. Słodczyk, Formowanie Batalionu Logistycznego oraz Narodowego Elementu Zaopatrywania, [w:] „Przegląd Wojsk Lądowych”, Warszawa, 2003, nr 8.
 
5.
P. Glińska, Między dwoma światami, [w:] „Polska Zbrojna”, 2008, nr 40.
 
6.
A. Kalicki, Tysiące ton do Afganistanu, [w:] „Raport. Wojsko, Technika, Obronność”, Warszawa, 2007, nr 4,.
 
7.
J. Kudliński, Łamacz szczęk, [w:] „Komandos”, Kraków, 2007, nr 2.
 
8.
S. Łazarek, Planowanie przemieszczania Dywizji Międzynarodowej, [w:] „Przegląd Wojsk Lądowych”, Warszawa, 2003, nr 8.
 
9.
E. Przeniosło, Tworzenie Dywizji Międzynarodowej sił stabilizacyjnych, [w:] „Przegląd Wojsk Lądowych”, Warszawa, 2003, nr 8.
 
10.
A.Z. Rawski, W trosce o profesjonalizm, [w:] „Armia”, 2008, nr 11.
 
11.
J. Stróżyk, Po co nam te misje?, [w:] „Przewodnik Katolicki”, 2012 r., nr 1.
 
12.
E. Towpik, Polityczno-militarne aspekty operacji „Iracka Wolność”, [w:] Operacja „Iracka Wolność”. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy i pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, Warszawa 2003 r.
 
13.
A. Wrona, Wykorzystanie doświadczeń z operacji pokojowych i stabilizacyjnych, [w:] „Zeszyty Naukowe WSOWL”, 2006, nr 3.
 
17.
www.isaf.mil.pl/pl/113.html.
 
18.
www.psz.pl/tekst-14450/Irak-klęska-czy-zwycięstwo-polski/Str2.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top