PL EN
REVIEW PAPER
ILLEGAL MIGRATION AND ITS TYPES ON THE EXAMPLE OF THE WARSAW - OKĘCIE BORDER CROSSING IN THE YEARS 2009-2014
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 
 
Publication date: 2016-11-07
 
 
SBN 2016;10(2): 177-208
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article is an attempt to analyze illegal migration in contemporary Poland. Migration is related to the identification as well as the integration of individual categories of groups or people who, for various reasons, found themselves in the territory of Poland. This migration is not always legal, it may be voluntary, or it may result from factors of aggression, war, enslavement or totalitarianism. Currently, we have about 200 million in the world. Migrants. The article also deals with selected problems of illegal migration in the period 2009-2012, which was detected at the air border crossing in Warsaw - Okęcie. It describes the method of responding to the migration problem, including asylum-seekers, and the methods of dealing with large numbers of immigrants at the air border crossing point.
 
REFERENCES (20)
1.
Balicki J., Stalker P., Polityka imigracyjna i azylowa, Warszawa 2006.
 
2.
Bartz B., Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach,Duisburg - Radom 1997.
 
3.
Bojarski T., Kierunki zmian dokonanych w kodeksie karnym z 1997 roku. Charakterystykaogólna, [w:] T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk (red.), Zmianyw polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku, Lublin2006.
 
4.
Borawska-Kędzierska E., Strąk K., Polityka wizowa, azylowa i imigracyjna, Warszawa2009.
 
5.
Florczak A., Uchodźcy w Polsce między humanitaryzmem a pragmatyzmem, Toruń2003.
 
6.
Hankins Fr. M., Adaptation, [w:] Encyklopedia of the Social Science, t. 1.
 
7.
Herzog A., Zmiany w kodeksie karnym w 2005 r., Diariusz Prawniczy 2006, nr 1.
 
8.
Hondrich K.O., Wirtschaftliche Entwickulung, Soziale konflikte und politische Freiheiten,Frankfurt/M. 1970.
 
9.
Ilnicki M., Służby graniczne w walce z terroryzmem: polskie warunki ustrojowo--prawne, Toruń 2011.
 
10.
Jacewicz K., System wartości młodzieży Czeczenii, Koszalin 2007.
 
11.
Jurczak D., Nielegalna migracja cudzoziemców na pograniczu polsko-niemieckim1996-2000. Studium socjologiczne, WSIiE TWP, Olsztyn 2009.
 
12.
Kacprzak L., Knopek J., Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne, Piła 2008.
 
13.
Kodeks Wykroczeń, 2006.
 
14.
Lisiecki St., Robotnicy cudzoziemscy w strukturze społeczeństwa zachodniopomorskiego,Poznań 1991.
 
15.
Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Wyd. 5, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska,Warszawa 2010.
 
16.
Sztumski J., Człowiek i wartości, Katowice 1992.
 
17.
Thomas W.J., Znaniecki F., Chłop polski w Europie i Ameryce, Warszawa 1976.
 
18.
Ustawa z dnia 22.04.2005 r., o zmianie ustawy o straży granicznej i niektórych innychustaw.
 
19.
Woźniak R.B., Socjologiczne implikacje migracji cudzoziemców w Polsce. Studiumpogranicza polsko-niemieckiego, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T(CDX),Szczecin 1999.
 
20.
Zawłocki R., Kodeks karny „śmietnikowy”, [w:] S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka,B. Orłowska-Zielińska [red.], Tożsamość polskiego prawa karnego, Olsztyn 2011.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top